รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ


9 ส.ค. 2566

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 (ตชด.) จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ สงขลา)

ในการนี้ โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ