เชิญเที่ยวงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พบกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 160 บูธ


12 ส.ค. 2566


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้พบกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 160 บูธ ที่จะมาร่วมออกบูธแนะแนวนำเสนอหลักสูตรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา


ภายในงานยังมีการบรรยายการเข้าศึกษาใน ม.อ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “TCAS67: กรอบเวลา และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS ผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การนำเสนอหลักสูตรจากสถาบันที่เข้าร่วม และสนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัล/ของที่ระลึกมากมาย


         โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร สามารถสมัครลงทะเบียนจองบูธนิทรรศการได้ที่ https://edufair.psu.ac.th

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการได้ที่ นางสาวเนตรนภา สุทธิวิภากร โทร. 0 7428 2022 และ นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์ โทร. 0 7428 2038