“เกษตร” มรภ.สงขลา เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โรตีและคัสตาร์ดคาราเมล”


10 ต.ค. 2566

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โรตีและคัสตาร์ดคาราเมล” ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16:00 น. ณ หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา


ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ รับจำนวน 20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-14 ตุลาคม 2566 ชำระค่าวัตถุดิบฝึกอบรมเพียง 50 บาท เท่านั้น! สมัครได้ที่ https://forms.gle/DEEFHxjUHtJbhJ7r5 วิทยากรโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในรายวิชา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร. 094-3409436 (สมาย), 098-1399735 (มายด์)