โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา


27 ก.พ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ร่วมส่งผลงาน 9 โรงเรียน แต่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ได้รับคัดเลือก จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล ร่วมกับมูลนิธิครูดีศรีสงขลา  

รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัดสงขลา การประกวดผลงานที่เป็นเลิศ Best Practices ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัดสงขลา  รางวัลคุรุสดุดี เป็นรางวัลระดับประเทศ จัดโดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นับว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนศรีสว่างวงศ์เป็นอย่างยิ่ง