นายกสาคร เป็นประธานเปิดงาน เอ็งเสียงวิชาการ คร้ังที่ 10


1 มี.ค. 2567

วันนี้ 1 มีนาคม 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน " เอ็งเสียงวิชาการ คร้ังที่ 10 ปีการศึกษา 2566 " พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เอ็งเสียงวิชาการ คร้ังที่ 10 พื้นที่แสดงความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียน ในทักษะทางวิชาการตามที่นักเรียนถนัด และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งภายในงาน มีการแสดง การทำขนม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆภายในงาน