PSU Rebalance Center ม.อ.ยกศูนย์สุขภาพดีมาไว้ที่ห้างเซ็นทรัล เข้าถึงตอบโจทย์ทุกช่วงวัย


24 มิ.ย. 2567

PSU Rebalance Center ม.อ.ยกศูนย์สุขภาพดีมาไว้ที่ห้างเซ็นทรัล เข้าถึงตอบโจทย์ทุกช่วงวัย


22 มิถุนายน 2567 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีเปิด "ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. PSU Rebalance Center" อย่างเป็นทางการโดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และคุณธนชาติ พงษ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติให้เกียรติตัดริบบิ้นร่วมกัน ได้แก่ นายนายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และดาราสุดหล่อสุขภาพดี โตโน่ ภาคิน พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย นักวิจัย ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ที่เพียงพอร่วมดำเนินงาน "ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. PSU Rebalance Center" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาสุขภาพของประเทศที่สำคัญ สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอย่างครบวงจร


โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมและรูปแบบประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลิตนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาเรื่องสุขภาพกับนักโภชนาการที่ประจำศูนย์ได้ทุกวัน เวลา 11.00 - 20.00 น. ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสามารถศึกษาข้อมูลตามช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมดังนี้

FB : PSU Rebalance Center

Tiktok : ศูนย์สุขภาพดี มอ.

ID Line : @295bhdci

Tel : 096 216 5353

E mail : [email protected]