รอบรั้วการศึกษา

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ปรับโรงสีแดงสู่ Songkhla Smart Center

เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   2300 ครั้ง

1.png

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา "Songkhla Smart Center" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปิดมิติใหม่การเรียนรู้ของเมืองสงขลา สำหรับคนทุกวัย

1 (3).jpg

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของชาติและการเปลี่ยนแปลงในสังคมของยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้การค้นคว้าหาความรู้ และการเรียนรู้ทางศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาการของการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย ดังนั้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ๆ ของวิทยาการความรู้ ส่งเสริมสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge – based Society)

เทศบาลนครสงขลา จึงได้จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา เฟส 1 ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK PARK) ภาคีคนรักเมืองสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่

โดยมีแนวคิดในการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ที่สำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนานครสงขลาสู่ความเป็นเมืองของการศึกษา นครแห่งอุดมปัญญา

โดยหลังจากนี้จะดำเนินการขยายอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (TK PARK) ณ ที่ดินราชพัสดุ บริเวณริมถนนสายบุรี ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งจะเพิ่มจำนวนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีโอกาสทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

โดยสร้างการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ เป็นโซนต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่อง เมืองสงขลาแต่แรก ห้องสมุดมีชีวิต บรรจุหนังสือกว่า 200,000 เล่ม ห้องสมุดไอที คลังความรู้เทคโนโลยีทันสมัย ลานสานฝัน เวทีสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลานดาดฟ้า รับลมชมเมืองเก่า นครสองทะเล และเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาเมืองเก่าและสถานีรถรางชมเมืองต่อไป

แก้ไขข้อความ

 
เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   2300 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

โรงเรียนวรพัฒน์ เข้าใจ ห่วงใยทุกท่าน เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
จังหวัดสงขลาสนับสนุน โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน 4 อำเภอ
ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตาม โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เทพา
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34840 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3249 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1776 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  733 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  675 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  637 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  619 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  471 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  423 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  399 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง