รอบรั้วการศึกษา

ผู้ว่าฯ มอบรางวัลการสหกรณ์นักเรียนแก่โรงเรียนในสังกัด ตชด.ที่ 43

เมื่อ: 09:25 น. 1 พ.ย. 59   2241 ครั้ง

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและการประกวดบัญชีสหกรณ์นักเรียน ดีเด่น แก่โรงเรียน สังกัด ตชด. ที่ 43 

(31 ต.ค.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและการประกวดบัญชีสหกรณ์นักเรียน ดีเด่น  และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น แก่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และสังกัดสำนักสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปอเนาะ)

นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่ โรงเรียนสังกัด ตชด.ที่ 43 จำนวน 10 โรงเรียน และ โรงเรียนปอเนาะ  1 โรงเรียน โดยได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการแนะนำนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องการบันทึก รายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

สำหรับผลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านชายควน อ.สะเดา  ผลการประกวดบัญชีสหกรณ์นักเรียน ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน ตชด.มหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย และ ผลการคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ได้แก่ ส.ต.อ.หญิงใหมกะโสม หมอชื่น โรงเรียน ตชด.บ้านชายควน จ.ส.ต.หญิงกาญจนา เขาแดง โรงเรียน ตชด.มหาราช 1 ด.ต.วิรัช ศรีสุวรรณชนะ โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ส.ต.ต.หญิงสุชาดา แก้วพรมมินทร์ โณงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก ด.ต.ประสาท กุลยะ โรงเรียน ตชด.สื่มมวลชนกีฬา และ ส.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ มนต์แก้ว โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย..

71.jpg70.jpg69.jpg

 
 
เมื่อ: 09:25 น. 1 พ.ย. 59   2241 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กฯนโรงเรียนตชด.บ้านสำนักเอาะ สะบ้าย้อย
​สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ประกาศ "สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย"
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สทิงพระมอบถุงยังชีพพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาว
ตชด.นำรถหุ้มเกราะออกมาบริการรับส่งประชาชนในอ.เทพา พื้นที่น้ำท่วมขังสูง
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา