รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ดึงผู้บริหาร 7 คณะอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา

เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   824 ครั้ง

มรภ.สงขลา ดึงผู้บริหาร 7 คณะอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา เชื่อมโยงการสอนกับการวิจัยพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตตรงความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ มรภ.สงขลา จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา ให้กับผู้บริหารงานระดับรองคณบดีจาก 7 คณะ รวมถึงผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาและประธานหลักสูตร จำนวน 100 คน เพื่อให้รับทราบถึงกรอบและทิศทางการบริหารงานวิชาการ 

เนื่องจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องทำหน้าที่บริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของแต่ละคณะ โดยคำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ประกอบกับนโยบายการบริหารของ มรภ.สงขลา พ.ศ.2556-2559 เน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารวิชาการและกิจกรรมทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น 

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการอุดมศึกษาไทย และเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย นายธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ครวญ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรม การเรียนการสอน สื่อ งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

โดยเน้นจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีบทบาทสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

dr.JPG
ข้อมูลและที่มา
ลัดดา เอ้งเถี้ยว  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   824 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
มรภ.สงขลา ร่วมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20416 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5337 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1283 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง