รอบรั้วการศึกษา

Flipped Classroom เยือนมรภ.สงขลา เสนอความร่วมมือสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

เมื่อ: 08:51 น. 10 ก.พ. 59   1098 ครั้ง

ประธาน เครือข่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชื่อดังของประเทศสก๊อตแลนด์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ Flipped Classroom เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

PNOHT590209001003401.JPG

Dr.Edward Moran พร้อมด้วยทีมวิจัย เข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันในอนาคต โดยมี รศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนอย่างชื่นมื่น

 

Dr.Edward Moran จาก School of Applied Social Science and Education , University of Stinling ประธานเครือข่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ของประเทศสก๊อตแลนด์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ Flipped Classroom ที่กำลังขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลกในขณะนี้ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งใน ประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ และมีแนวโน้มว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำแนวการเรียนการสอนนี้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย

Flipped Classroom แนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนจะได้สื่อสารกับผู้เรียนผ่านกิจกรรม และสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ โดยเจ้าของภาษาเปรียบเสมือนครูผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำ อธิบายให้ความกระจ่างถึงรากศัพท์หรือนัยยะที่แฝงไว้ด้วยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมผ่านการเรียนการสอน ผู้สอนจะสามารถสังเกตุเห็นจุดที่ควรปรับปรุงของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล ส่งผลให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด

อ.กฤติยา สิทธิเชนทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ในทีมวิจัยร่วมกับ Dr.Edward และผู้นำแนวการสอนแบบ Flipped Classroom มาใช้กับการเรียนการสอน รายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่ตนเองสอน ร่วมพูดคุยถึงแนวการสอนรูปแบบใหม่นี้ เพิ่มเติมว่า

"ปัจจุบันเด็กไทยยังติดอยู่กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ครูผู้สอนก็ยังยึดการสอนแบบกางตำรา กางเอกสารประกอบการเรียนมากกว่า จนเหมือนเรากำลังสื่อสารกับสื่อการสอนมากกว่าสื่อสารกันเองระหว่างครูและศิษย์ ผู้เรียนก็เรียนเพียงเพื่อใช้สอบ ใช้ทำรายงานให้ได้คะแนนเยอะๆ เพื่อได้เกรดดีๆ และในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ถึงแม้เราจะมีความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ก็อาจจะไม่เข้าใจถึงแก่นทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบริบทต่างๆได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษา

การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ของ Dr.Edward เป็นเสมือนเครือข่ายพี่เลี้ยงของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วโลก เราแลกเปลี่ยนทุกอย่างกันผ่านสื่อมัลติมีเดียใกล้ตัว เช่น Dropbox Youtube Skype หรืออื่นๆ โดยมี Dr.Edward ที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลให้คำแนะนำอีกต่อหนึ่ง เหมือนเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างครูผู้สอนจากเครือข่ายทั่วโลก ครูผู้สอนเองก็เหมือนได้เปิดโลกทัศน์และเห็นมุมมองของเพื่อนร่วมวิชาชีพท่านอื่นๆจากทั่วโลก และในการเรียนการสอนก็สามารถช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นของเด็กได้มากขึ้น จากการที่เขาต้องทำรายงานหน้าชั้นส่งอาจารย์เพียงคนเดียว แต่เมื่อเขาต้องนำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ สู่สายตาเจ้าของภาษา เขาก็เกิดความท้าทายและตั้งใจที่จะทำให้ผลงานออกมาดีมากขึ้น เหมือนเขากำลังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงาน เด็กๆจึงสนุกและทุ่มเทกับการนำเสนองานมาก บรรยากาศการเรียนก็มีีชีวิตชีวามากกว่าเดิม เพียงแค่ปรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเรื่องที่เราอาจมองข้ามไป

และการที่ Dr.Edward มาพบกับผู้บริหารของ มรภ.สงขลาในครั้งนี้ ก็เป็นเพียงการเสนอตัวด้วยความจริงใจว่า ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับมรภ.สงขลา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เผื่อจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันในอนาคตค่ะ"

ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ก็ได้กล่าวกับคณะ Dr.Edward ว่า

"มรภ.สงขลา เรารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่มีโอกาสได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกอย่าง Dr.Edward Moran โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก เพราะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตอนนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมได้เปรียบทางด้านภาษา ซึ่งในโลกปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ผู้ที่ได้เปรียบทางภาษาจะก้าวไปได้ไกลกว่าแน่นอน ในโอกาสนี้ ก็นำเรื่องราวที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ ไปรายงานให้กับคณะผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป"

และสุดท้ายนี้ อ.กฤติยา สิทธิเชนทร์ ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า

"ในฐานะของทีมวิจัยร่วมกับ Dr.Edward ต้องขอขอบคุณ มรภ.สงขลาเป็นอย่างมากที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือกันในอนาคต และจากการการได้มีโอกาสร่วมงานกับ Dr.Edward มา ทำให้ตระหนักและเข้าใจว่า Flipped Classroom คือแนวคิดจากการมองเห็นถึงข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ นี่อาจไม่ใช่โปรเจคต์ที่ยิ่งใหญ่จนเปลี่ยนแปลงโลกได้ในชั่วพริบตา แต่หากมันจะสามารถจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กไทยซักกลุ่มหนึ่งได้บ้าง ก็นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ"

นับเป็นอีกหนึ่งทิศทางด้านความร่วมมือที่น่าติดตามว่า Flipped Classroom จะเป็นกลเม็ด กลวิธี ในการปรับทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดค่ะ

ข้อมูลและที่มา
น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ (นักประชาสัมพันธ์)

PNOHT590209001003403.JPGPNOHT590209001003402.JPG

 
เมื่อ: 08:51 น. 10 ก.พ. 59   1098 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
ข่าวล่าสุด
​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
เมื่อ: 09:03รอบรั้วการศึกษา
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  725 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  593 ครั้ง
 3. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  558 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  534 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  520 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  483 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  454 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  423 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  353 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  344 ครั้ง
 1. ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
  0 ครั้ง
 2. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 3. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 5. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 6. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 7. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 8. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง