รอบรั้วการศึกษา

Flipped Classroom เยือนมรภ.สงขลา เสนอความร่วมมือสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

เมื่อ: 08:51 น. 10 ก.พ. 59   1364 ครั้ง

ประธาน เครือข่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชื่อดังของประเทศสก๊อตแลนด์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ Flipped Classroom เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

PNOHT590209001003401.JPG

Dr.Edward Moran พร้อมด้วยทีมวิจัย เข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันในอนาคต โดยมี รศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนอย่างชื่นมื่น

 

Dr.Edward Moran จาก School of Applied Social Science and Education , University of Stinling ประธานเครือข่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ของประเทศสก๊อตแลนด์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ Flipped Classroom ที่กำลังขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลกในขณะนี้ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งใน ประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ และมีแนวโน้มว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำแนวการเรียนการสอนนี้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย

Flipped Classroom แนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ครูผู้สอนจะได้สื่อสารกับผู้เรียนผ่านกิจกรรม และสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ โดยเจ้าของภาษาเปรียบเสมือนครูผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำ อธิบายให้ความกระจ่างถึงรากศัพท์หรือนัยยะที่แฝงไว้ด้วยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมผ่านการเรียนการสอน ผู้สอนจะสามารถสังเกตุเห็นจุดที่ควรปรับปรุงของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล ส่งผลให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด

อ.กฤติยา สิทธิเชนทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ในทีมวิจัยร่วมกับ Dr.Edward และผู้นำแนวการสอนแบบ Flipped Classroom มาใช้กับการเรียนการสอน รายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่ตนเองสอน ร่วมพูดคุยถึงแนวการสอนรูปแบบใหม่นี้ เพิ่มเติมว่า

"ปัจจุบันเด็กไทยยังติดอยู่กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ครูผู้สอนก็ยังยึดการสอนแบบกางตำรา กางเอกสารประกอบการเรียนมากกว่า จนเหมือนเรากำลังสื่อสารกับสื่อการสอนมากกว่าสื่อสารกันเองระหว่างครูและศิษย์ ผู้เรียนก็เรียนเพียงเพื่อใช้สอบ ใช้ทำรายงานให้ได้คะแนนเยอะๆ เพื่อได้เกรดดีๆ และในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ถึงแม้เราจะมีความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ก็อาจจะไม่เข้าใจถึงแก่นทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบริบทต่างๆได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษา

การเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ของ Dr.Edward เป็นเสมือนเครือข่ายพี่เลี้ยงของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วโลก เราแลกเปลี่ยนทุกอย่างกันผ่านสื่อมัลติมีเดียใกล้ตัว เช่น Dropbox Youtube Skype หรืออื่นๆ โดยมี Dr.Edward ที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลให้คำแนะนำอีกต่อหนึ่ง เหมือนเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างครูผู้สอนจากเครือข่ายทั่วโลก ครูผู้สอนเองก็เหมือนได้เปิดโลกทัศน์และเห็นมุมมองของเพื่อนร่วมวิชาชีพท่านอื่นๆจากทั่วโลก และในการเรียนการสอนก็สามารถช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นของเด็กได้มากขึ้น จากการที่เขาต้องทำรายงานหน้าชั้นส่งอาจารย์เพียงคนเดียว แต่เมื่อเขาต้องนำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ สู่สายตาเจ้าของภาษา เขาก็เกิดความท้าทายและตั้งใจที่จะทำให้ผลงานออกมาดีมากขึ้น เหมือนเขากำลังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงาน เด็กๆจึงสนุกและทุ่มเทกับการนำเสนองานมาก บรรยากาศการเรียนก็มีีชีวิตชีวามากกว่าเดิม เพียงแค่ปรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเรื่องที่เราอาจมองข้ามไป

และการที่ Dr.Edward มาพบกับผู้บริหารของ มรภ.สงขลาในครั้งนี้ ก็เป็นเพียงการเสนอตัวด้วยความจริงใจว่า ท่านยินดีให้ความร่วมมือกับมรภ.สงขลา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เผื่อจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันในอนาคตค่ะ"

ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ก็ได้กล่าวกับคณะ Dr.Edward ว่า

"มรภ.สงขลา เรารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่มีโอกาสได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกอย่าง Dr.Edward Moran โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก เพราะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตอนนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมได้เปรียบทางด้านภาษา ซึ่งในโลกปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ผู้ที่ได้เปรียบทางภาษาจะก้าวไปได้ไกลกว่าแน่นอน ในโอกาสนี้ ก็นำเรื่องราวที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ ไปรายงานให้กับคณะผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป"

และสุดท้ายนี้ อ.กฤติยา สิทธิเชนทร์ ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า

"ในฐานะของทีมวิจัยร่วมกับ Dr.Edward ต้องขอขอบคุณ มรภ.สงขลาเป็นอย่างมากที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือกันในอนาคต และจากการการได้มีโอกาสร่วมงานกับ Dr.Edward มา ทำให้ตระหนักและเข้าใจว่า Flipped Classroom คือแนวคิดจากการมองเห็นถึงข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ นี่อาจไม่ใช่โปรเจคต์ที่ยิ่งใหญ่จนเปลี่ยนแปลงโลกได้ในชั่วพริบตา แต่หากมันจะสามารถจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กไทยซักกลุ่มหนึ่งได้บ้าง ก็นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ"

นับเป็นอีกหนึ่งทิศทางด้านความร่วมมือที่น่าติดตามว่า Flipped Classroom จะเป็นกลเม็ด กลวิธี ในการปรับทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดค่ะ

ข้อมูลและที่มา
น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ (นักประชาสัมพันธ์)

PNOHT590209001003403.JPGPNOHT590209001003402.JPG

 
เมื่อ: 08:51 น. 10 ก.พ. 59   1364 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
“กฤษณพงศ์ สิทธิชัย” มรภ.สงขลา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา
​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
เมื่อ: 14:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5805 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3543 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3327 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2818 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2744 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2686 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2651 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2621 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2492 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2325 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 2. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 5. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 6. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 7. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง
 10. ​นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
  0 ครั้ง