รอบรั้วการศึกษา

ปชส.สงขลา จัดค่ายเยาวชนลดมลพิษพิชิตขยะ สร้างสำนึกร่วมให้คนรุ่นใหม่

เมื่อ: 14:37 น. 22 ธ.ค. 58   1236 ครั้ง

ส.ปชส.สงขลา จัดค่ายเยาวชน ลดมลพิษ พิชิตขยะ ระหว่างวันที่ 16–19 ธันวาคม 2558 ที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล หวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนสงขลามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนโดยเริ่มจากบ้านของตนเอง

นางสุพัตรา บุญชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปี 2559 จำนวน 19 เรื่อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักได้จัดทำโรงการในลักษณะบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยสำรวจข้อมูลปริมาณขยะทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณขยะเกิดขึ้นจำนวน 26.77 ล้านตัน/ปี 

และจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่าทุกจังหวัดมีวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยสถิติพบว่ามีอัตราผลิตขยะ/คน/วัน สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จาก 1.03 กิโลกรัม/คน/วันในปี 2551 เพื่อเป็น1.15 กิโลกรัม/คน/วันมนปี 2556 ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และผลักดันการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 8 แผนงาน โดยมีแผนงานประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
            
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์  ได้จัดโครงการค่ายเยาวชน ลดมลพิษ พิชิตขยะ ระหว่างวันที่ 16 -19 ธันวาคม 58 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมจะนำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันพัฒนาจิตอาสาและการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤติ บ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง  จ.สตูล จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนการทำน้ำหมักชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการศึกษาดูงาน การจัดการขยะฐานศูนย์โดยชุมชนเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
            
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หวังว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหม้ายจะได้รับความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนโดยเริ่มจากที่บ้านของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนช่วยลดมลพิษ กำจัดขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้องอีกด้วย...

99.jpg

 
เมื่อ: 14:37 น. 22 ธ.ค. 58   1236 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
จังหวัดสงขลาสนับสนุน โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน 4 อำเภอ
ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตาม โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เทพา
31 ต.ค.59 โพธิ์ทองให้บริการฟรี รถตู้และรถสองแถว หาดใหญ่สงขลา (ดูคันที่มีป้ายนะครับ)
ข่าวล่าสุด
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
เมื่อ: 17:21ข่าวสารบ้านเรา
​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อ: 17:11เศรษฐกิจบ้านเรา
ทน.หาดใหญ่ เชิญร่วมสมัครประกวดหนูน้อยและนางนพมาศในงานลอยกระทง 62
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
เมื่อ: 16:14ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  11212 ครั้ง
 2. ​แถลงการณ์คณะสงฆ์ จ.สงขลา ขอให้ทุกวัดงดรับหนังเดียว จนกว่านายหนังจะขอขมา
  3031 ครั้ง
 3. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  2285 ครั้ง
 4. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  2079 ครั้ง
 5. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  2070 ครั้ง
 6. เดือนนี้ บิลไฟฟ้ามา 2 ใบ อย่าตกใจ เพราะคือใบเสร็จรับเงินจากการจ่ายออนไลน์
  2010 ครั้ง
 7. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1956 ครั้ง
 8. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1912 ครั้ง
 9. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1806 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมความงดงามของวัดฉื่อฉาง วัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่
  1781 ครั้ง
 1. เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ยื่นหนังสือสนับสนุนการแบน 3 สารเคมีอันตราย ผ่านศดธ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. ​เกษตรเขต 5 นำผลไม้เด่นภาคใต้ร่วมโปรโมทในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
  0 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ เชิญร่วมสมัครประกวดหนูน้อยและนางนพมาศในงานลอยกระทง 62
  0 ครั้ง
 4. ผู้ว่าฯ สงขลา หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
  0 ครั้ง
 5. ​เปลียน 2รองนายกเทศมนตรี บังน๊อต ปรับทัพรับเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว "ฉื่อฉางสตรีทฟู้ด" โครงการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวถนนสายอาหารเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 7. กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการ" วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" และโครงการ "วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"
  0 ครั้ง
 8. ​Bali คว้ารางวัล Destination of the Year จาก TTG Travel Awards 2019
  0 ครั้ง
 9. ​พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  0 ครั้ง
 10. ​แถลงการณ์คณะสงฆ์ จ.สงขลา ขอให้ทุกวัดงดรับหนังเดียว จนกว่านายหนังจะขอขมา
  0 ครั้ง