รอบรั้วการศึกษา

ปชส.สงขลา จัดค่ายเยาวชนลดมลพิษพิชิตขยะ สร้างสำนึกร่วมให้คนรุ่นใหม่

เมื่อ: 14:37 น. 22 ธ.ค. 58   1266 ครั้ง

ส.ปชส.สงขลา จัดค่ายเยาวชน ลดมลพิษ พิชิตขยะ ระหว่างวันที่ 16–19 ธันวาคม 2558 ที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล หวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนสงขลามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนโดยเริ่มจากบ้านของตนเอง

นางสุพัตรา บุญชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปี 2559 จำนวน 19 เรื่อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักได้จัดทำโรงการในลักษณะบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยสำรวจข้อมูลปริมาณขยะทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณขยะเกิดขึ้นจำนวน 26.77 ล้านตัน/ปี 

และจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่าทุกจังหวัดมีวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยสถิติพบว่ามีอัตราผลิตขยะ/คน/วัน สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จาก 1.03 กิโลกรัม/คน/วันในปี 2551 เพื่อเป็น1.15 กิโลกรัม/คน/วันมนปี 2556 ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และผลักดันการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 8 แผนงาน โดยมีแผนงานประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
            
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์  ได้จัดโครงการค่ายเยาวชน ลดมลพิษ พิชิตขยะ ระหว่างวันที่ 16 -19 ธันวาคม 58 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งกิจกรรมจะนำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันพัฒนาจิตอาสาและการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤติ บ้านเขาไคร อ.ควนกาหลง  จ.สตูล จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการน้ำเสียในครัวเรือนการทำน้ำหมักชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการศึกษาดูงาน การจัดการขยะฐานศูนย์โดยชุมชนเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
            
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หวังว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหม้ายจะได้รับความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนโดยเริ่มจากที่บ้านของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนช่วยลดมลพิษ กำจัดขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้องอีกด้วย...

99.jpg

 
เมื่อ: 14:37 น. 22 ธ.ค. 58   1266 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
จังหวัดสงขลาสนับสนุน โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน 4 อำเภอ
ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตาม โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เทพา
31 ต.ค.59 โพธิ์ทองให้บริการฟรี รถตู้และรถสองแถว หาดใหญ่สงขลา (ดูคันที่มีป้ายนะครับ)
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5341 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2048 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1672 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง