คอลัมน์แนะนำ

​จากแปลงผักชุมชน ส่งตรงครัวโรงพยาบาล ยึดมาตรฐาน PGS สร้างระบบรับรองด้วยเครือข่าย

เมื่อ: 15:46 น. 18 ธ.ค. 62   1393 ครั้ง

ทราบกันดีว่าโรคภัยหลายอย่างมีอาหารเป็นเหตุ จนเรียกกันว่า ‘กินอะไร ได้อย่างนั้น’ แต่ก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงยากในสังคมที่เราไม่ได้ปรุงอาหารเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับนโยบาย Clean & Green Hospital จากกระทรวงสาธารณสุขมองว่า แนวคิด Food Safety Hospital นั้นมีมิติที่สามารถทำร่วมกับชุมชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ได้ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ริเริ่มรับเอาวัตถุดิบทางด้านอาหารเข้ามาใช้ในโรงครัวของโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละวันที่นี่ต้องจัดการอาหารมากกว่า 2,000 ชุด

คุณรุ่งฤดี ศิริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เล่าว่า เดิมทีโรงพยาบาลสั่งซื้อวัตถุดิบด้านอาหารเฉพาะจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในรูปแบบการแข่งขันเสนอราคา เน้นเลือกที่ราคาถูก แต่ในเมื่อมาทบทวนว่าหากยึดตามนโยบายอาหารปลอดภัยแล้ว วัตถุดิบเหล่านี้อาจไม่ได้ดีพอสำหรับผู้ป่วย จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาขายกับโรงพยาบาล

“เราได้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เลือกเกษตรกรที่น่าเชื่อถือ กำหนดหลักเกณฑ์ การตรวจแปลง การกำหนดมาตรฐาน ไปจนถึงวิธีการจ่ายเงินให้เหมาะสมต่อทั้งระเบียบโรงพยาบาลและตัวเกษตรกรเอง จนตอนนี้เราสามารถกำหนดเมนูอาหารของโรงพยาบาลได้ล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรมีเวลาวางแผนการปลูกให้สอดคล้องกัน เราหันมาใช้ผักพื้นบ้านมากขึ้น รวมทั้งทบทวนราคาพืชผักกันทุกสามเดือนเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์จริง จากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า นอกจากเราจะไม่ต้องซื้อสินค้าแพงกว่าเดิมแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินโรงพยาบาลได้อย่างน้อย 20% ด้วย”

ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรนั้น คุณกำราบ พานทอง แกนนำเครือข่ายเล่าว่า การรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรมีหลายมาตรฐาน หลายระดับ ทางเครือข่ายได้เลือกใช้มาตรฐาน PGS หรือ Participatory Guarantee System หรือระบบการรับรองโดยการมีส่วนร่วม ดำเนินการในนามของ ‘เครือข่ายเกษตรกรสุขภาพจังหวัดสงขลา’ ที่กำหนด ‘มาตรฐานร่วม’ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การจัดการปัจจัยการผลิต การควบคุมปกป้องแปลง ระบบการตรวจ ประเมิน และลงโทษ จัดตั้งทีมตรวจแปลงที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล สสจ. เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ ศวพ. เครือข่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค รวม 9 คน ทำหน้าที่ลงตรวจคุณภาพของแปลง ก่อนจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อให้การรับรอง หรือแนะนำเพื่อแก้ไขต่อไป หลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการวางแผนการปลูก/ผลิต เพื่อนำสินค้าส่งเข้าครัวโรงพยาบาลผ่านตัวแทนที่มีหน้าที่รวบรวมและชำระค่าสินค้าให้ก่อน

“ตอนนี้เรามีกลุ่มวิสาหกิจ 2 ราย จากอำเภอจะนะ และระโนด ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมผลผลิต ตรวจสอบสินค้าจากเกษตรกรรายย่อย จ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าแก่รายย่อย แล้วนำมาส่งให้ครัวโรงพยาบาล ในขณะที่ตัวกลางนี้จะต้องรับภาระรอรับชำระเงินนานร่วมเดือนตามระเบียบของโรงพยาบาล แต่ก็เป็นกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้ที่นำไปหมุนเวียนเพาะปลูกใหม่ได้ทันที”

แนวทางการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรตรงสู่ครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่นี้เพิ่งดำเนินงานมาได้ไม่นานนัก ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจนสามารถป้อนได้เต็ม 100 % ของความต้องการสินค้าของครัวโรงพยาบาลต่อไป

 
เมื่อ: 15:46 น. 18 ธ.ค. 62   1393 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 12:45ข่าวสารบ้านเรา
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
เมื่อ: 10:46ประชาสัมพันธ์
​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
เมื่อ: 10:01รอบรั้วการศึกษา
ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
เมื่อ: 09:50Gimyong Style

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1472 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  482 ครั้ง
 3. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  462 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  440 ครั้ง
 5. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  435 ครั้ง
 6. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  287 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  272 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  267 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  257 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  251 ครั้ง
 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง
 3. ​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
  0 ครั้ง
 4. ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมวาระเร่งด่วนกรณีปลาตายในลำคลองจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 9. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง