แอร์ธรรมดา VS แอร์อินเวอร์เตอร์ : กินไฟต่างกันแค่ไหน


19 มิ.ย. 2567

จากวิกฤติแอลนีโญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลายบ้านประสบปัญหาร้อนอบอ้าวจนพัดลมเอาไม่อยู่ จึงเกิดความสนใจอยากได้เครื่องปรับอากาศมาระบายร้อน แต่กำลังสงสัยว่า เนื่องจากแอร์มี 2 แบบ คือแบบธรรมดา (Fixed Speed) และแอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะเลือกใช้แบบไหนดี หัวข้อในวันนี้ เราจะเปรียบเทียบประเด็นการประหยัดพลังงาน เอาตารางมาดูข้อมูลกัน ระหว่างแอร์ทั้ง 2 แบบ กินไฟต่างกันแค่ไหนจากตารางด้านบน พบว่าแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการประหย้ดพลังงาน โดยแอร์ขนาด 9,000 BTU แบบธรรมดากินไฟปีละ 9,726 บาท ในขณะแอร์อินเวอร์เตอร์ ขนาด 9,490 BTU กินไฟ 7,767 บาท ต่างกันปีละ ~ 2,000 เลยทีเดียว ยิ่งถ้าได้แอร์อินเวอร์เตอร์ที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 5 ดาว ด้วย ซึ่งมีขนาด BTU เยอะกว่าด้วย มีขนาด 10,350 BTU แต่กินไฟปีละ 6,108 เอง ประหยัดกว่าแอร์ธรรมดากว่า 1 ใน 3 เลยทีเดียว


หากพิจารณาจากตาราง พบว่ายิ่งขนาด BTU เยอะ ส่วนต่างค่าไฟรายปีระหว่างแอร์ธรรมดา กับ แอร์อินเวอร์เตอร์ ยิ่งห่างกันมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นหากมองหาเครื่องปรับอากาศมาคลายร้อนสักตัว แอร์อินเวอร์เตอร์เป็นอีกตัวเลือกที่ดีในการประหยัดพลังงาน ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้มากกว่า


ตัวอย่างข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บไซท์โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเลือกตัวอย่างเฉพาะยีห้อ TCL เพราะมีความหลากหลาย และมีโปรโมชั่นร้อนแรงที่สุดในตลาด


ข้อมูล : โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5