คอลัมน์แนะนำ

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย

เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2243 ครั้ง

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย”

page.jpg

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่  6 - 16 มกราคม 2562 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50)  อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี (ร้อยละ 38.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 33.25) และช่วงอายุ  36-45 ปี (ร้อยละ 23.75) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 29.25) รองลงมา เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.50  28.25 และ 8.00  ตามลำดับ

51010.jpg

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล    การสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 85.75)   ประชาชนร้อยละ41.25 เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดได้ อย่างอิสระและเหมาะสม  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ  40.25 เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา คือ  พรรคพลังประชารัฐ (ร้อยละ 30.75)  และพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 29.00)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุ     มีความเห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด ยกเว้นช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 57.25 เห็นว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีพรรคที่ได้คะแนนเสียงเพียงพอต่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้  

ประชาชนร้อยละ  29.50   สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 15.00)  คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 12.50) และคุณหญิง  สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 12.25)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 36-45 ปี  มีความสอดคล้องกับภาพรวม ส่วนช่วงอายุ18-25 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ส่วนช่วงอายุ 26-35 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ   คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  และ   คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  นอกจากนี้ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป พบว่า สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์  เตมียาเวช

ส่วนความคิดเห็นของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.25   เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลางถึงมาก มีเพียง     ร้อยละ 19.75 เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 18-35 ปี เห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลาง และ ช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไปเห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับมาก  นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน มากที่สุด  รองลงมา คือ  ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ (ร้อยละ 14.25)  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงราชการ(ร้อยละ 12.75 ) ปัญหาความไม่สงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 9.25) และปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร (ร้อยละ 8.25)

 

 
เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2243 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้เห็นด้วย พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
ข่าวล่าสุด
เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
เมื่อ: 15:20รายงานพิเศษ
Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
เมื่อ: 14:47เศรษฐกิจบ้านเรา
​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
เมื่อ: 15:55รายงานพิเศษ
​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
เมื่อ: 15:02คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ผู้ปกครองและชาวบ้าน รวมตัวประท้วงคำสั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเทศบาล2
  25132 ครั้ง
 2. ​ชาวบ้านสงสัยแท้ที่จริงแล้วรถบัสมาเลย์ขึ้นเขาคอหงส์ได้หรือไม่
  8941 ครั้ง
 3. ​ทางหลวงชนบท เปิดแนวก่อสร้างเส้นทางใหม่สายในสนามบิน-คลองแงะ
  5383 ครั้ง
 4. ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ ท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศัย
  4987 ครั้ง
 5. รถพ่วง18ล้อชนจยย.เหยียบคนขับผู้หญิงเสียชีวิตดับคาที่ ถ.กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ
  4819 ครั้ง
 6. ​จัดหางานสงขลา ชวนร่วมงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 มิ.ย.62
  4793 ครั้ง
 7. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  2206 ครั้ง
 8. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  2196 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามบ้านพรุ สจ.ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ย้ายสนามลงชิงนายกเล็กเปิดตัวทีมบ้านพรุยั่งยืน
  1931 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้ว Mid Year Sale @Hatyai งานเดียวครบทั้งเฟอร์นิเจอร์-แฟชั่น-อาหาร-หนังสือ รีบมาเลยที่ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.
  1459 ครั้ง
 1. เข้าวินทั้งคู่ ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รัฐบาลลุ่งตู่2/1
  0 ครั้ง
 2. Southern offline Market เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  0 ครั้ง
 3. ​ฮอนด้าพิธานฯ มั่นใจแบรนด์แกร่งฐานลูกค้าเหนียว-ชูจุดขายเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคม
  0 ครั้ง
 4. ​FOMM รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัทลูกกฟภ.เป็นผู้ถือหุ้นทยอยส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว
  0 ครั้ง
 5. ธ.กรุงไทย ชวนเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเป็นแบบชิปการ์ด แบบฟรีค่าธรรมเนียม
  0 ครั้ง
 6. สั่งปรับ 1,000บาท ร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา หลังมีข่าวบนโซเชียลว่าขายแพง
  0 ครั้ง
 7. ​แท้ที่จริงแล้วเราไหว้ครูเพื่ออะไร
  0 ครั้ง
 8. เริ่มแล้ว Southern offline Market ที่หาดใหญ่ ช้อปสินค้าโดนใจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 9. ​นาทวีซิตี้ พร้อมลุยไทยลีก5 ตั้งอ.นริศย์ สุทธิกลัด นั่งแท่นประธานเทคนิค
  0 ครั้ง
 10. หลายหน่วยงานร่วมลงนาม MOU พัฒนากลุ่มอาชีพพลังงาน พร้อมเสวนาอาชีวะฝีมือชนคนพลังงาน
  0 ครั้ง