คอลัมน์แนะนำ

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย

เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2022 ครั้ง

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย”

page.jpg

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่  6 - 16 มกราคม 2562 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50)  อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี (ร้อยละ 38.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 33.25) และช่วงอายุ  36-45 ปี (ร้อยละ 23.75) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 29.25) รองลงมา เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.50  28.25 และ 8.00  ตามลำดับ

51010.jpg

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล    การสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 85.75)   ประชาชนร้อยละ41.25 เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดได้ อย่างอิสระและเหมาะสม  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ  40.25 เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา คือ  พรรคพลังประชารัฐ (ร้อยละ 30.75)  และพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 29.00)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุ     มีความเห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด ยกเว้นช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 57.25 เห็นว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีพรรคที่ได้คะแนนเสียงเพียงพอต่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้  

ประชาชนร้อยละ  29.50   สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 15.00)  คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 12.50) และคุณหญิง  สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 12.25)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 36-45 ปี  มีความสอดคล้องกับภาพรวม ส่วนช่วงอายุ18-25 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ส่วนช่วงอายุ 26-35 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ   คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  และ   คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  นอกจากนี้ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป พบว่า สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์  เตมียาเวช

ส่วนความคิดเห็นของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.25   เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลางถึงมาก มีเพียง     ร้อยละ 19.75 เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 18-35 ปี เห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลาง และ ช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไปเห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับมาก  นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน มากที่สุด  รองลงมา คือ  ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ (ร้อยละ 14.25)  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงราชการ(ร้อยละ 12.75 ) ปัญหาความไม่สงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 9.25) และปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร (ร้อยละ 8.25)

 

 
เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2022 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้เห็นด้วย พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
ข่าวล่าสุด
​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
เมื่อ: 15:38ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เมื่อ: 15:26ประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
เมื่อ: 15:22รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  19138 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16197 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  9995 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  8913 ครั้ง
 5. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7666 ครั้ง
 6. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5511 ครั้ง
 7. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5226 ครั้ง
 8. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4757 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  3740 ครั้ง
 10. ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  2981 ครั้ง
 1. ​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
  0 ครั้ง
 2. เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 4. ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  0 ครั้ง
 6. ​ตั้งชุดสืบสวน 4 หน่วยคลี่คลายคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานดับคาบ้านที่ทุ่งหวัง สงขลา
  0 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day
  0 ครั้ง
 8. ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังหาดใหญ่ พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 41ราย เยาวชน 26 และยาเสพติดภายในร้าน
  0 ครั้ง
 9. เกิดเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตภายในบ้านพักขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้แพขนานยนต์ลำใหม่ อบจ.10 แก้ปัญหาการจราจรช่วงเร่งด่วน ข้ามฝั่งสงขลา-สิงหนคร
  0 ครั้ง