คอลัมน์แนะนำ

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย

เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2168 ครั้ง

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย”

page.jpg

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่  6 - 16 มกราคม 2562 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50)  อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี (ร้อยละ 38.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 33.25) และช่วงอายุ  36-45 ปี (ร้อยละ 23.75) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 29.25) รองลงมา เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.50  28.25 และ 8.00  ตามลำดับ

51010.jpg

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล    การสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 85.75)   ประชาชนร้อยละ41.25 เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดได้ อย่างอิสระและเหมาะสม  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ  40.25 เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา คือ  พรรคพลังประชารัฐ (ร้อยละ 30.75)  และพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 29.00)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุ     มีความเห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด ยกเว้นช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 57.25 เห็นว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีพรรคที่ได้คะแนนเสียงเพียงพอต่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้  

ประชาชนร้อยละ  29.50   สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 15.00)  คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 12.50) และคุณหญิง  สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 12.25)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 36-45 ปี  มีความสอดคล้องกับภาพรวม ส่วนช่วงอายุ18-25 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ส่วนช่วงอายุ 26-35 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ   คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  และ   คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  นอกจากนี้ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป พบว่า สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์  เตมียาเวช

ส่วนความคิดเห็นของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.25   เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลางถึงมาก มีเพียง     ร้อยละ 19.75 เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 18-35 ปี เห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลาง และ ช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไปเห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับมาก  นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน มากที่สุด  รองลงมา คือ  ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ (ร้อยละ 14.25)  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงราชการ(ร้อยละ 12.75 ) ปัญหาความไม่สงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 9.25) และปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร (ร้อยละ 8.25)

 

 
เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2168 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้เห็นด้วย พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
ข่าวล่าสุด
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อ: 10:33G-SPECIAL
ยิงถล่มโหดพี่ชายกำนันใหม่ดับกลางตลาดควนเนียง ตร.มุ่งปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
เมื่อ: 20:21ข่าวสารบ้านเรา
หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 14:15ข่าวสารบ้านเรา
สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
เมื่อ: 14:05ข่าวสารบ้านเรา

 1. คึกคัก!!! ชาวบ้านแห่จับกุ้ง-ปลาที่ลอยคอในอู่ตะเภา
  10796 ครั้ง
 2. จับได้แล้ว หญิงสาวที่อ้างรถน้ำมันหมดขอยืมรถชาวบ้านแล้วชิ่งหนี มาเปิดห้องโรงแรมนอนสบาย
  6464 ครั้ง
 3. เปลี่ยนนาร้างที่กระแสสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลา
  5148 ครั้ง
 4. รายละเอียดปิดการจราจร เพื่อจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ 62
  4630 ครั้ง
 5. ​ส่องสนามการเมืองคลองแห เปิดตัวลงสนามแล้วแล้วอย่างน้อย 4 ทีม
  3860 ครั้ง
 6. รื้อฟื้นงานแหลมคืนความสุขให้ชาวสงขลา เตรียมจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาด 19-30 เม.ย.นี้
  2682 ครั้ง
 7. ประเพณีลากพระเดือน ๕ คนลากต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะ(ลากโดยไม่มีล้อ)​
  2624 ครั้ง
 8. ​โยธาฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์ ทน.หาดใหญ่ลุยสร้างด้วยวิธีอุทิศที่ดินแทน
  2582 ครั้ง
 9. ​ศิริโชค โสภา ประกาศทำทีมฟุตบอลนักรบเขาน้ำค้าง นาทวีซีตี้ พร้อมพาลุยลีกอาชีพ
  2297 ครั้ง
 10. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 14 เมษายน 2562
  2024 ครั้ง
 1. ยิงถล่มโหดพี่ชายกำนันใหม่ดับกลางตลาดควนเนียง ตร.มุ่งปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 2. หน่วยแพทย์พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 3. สลด นศ.นิติปี1 โพสเฟสบุ๊คสั่งลาก่อนหายตัวไปผูกคอตายในห้องน้ำใต้หอพักม.ดัง
  0 ครั้ง
 4. ชวนเที่ยวตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  0 ครั้ง
 5. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน โกงเงินรูปแบบใหม่ โอนเงินหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที
  0 ครั้ง
 6. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต ฝากชีวิตได้แค่ไหน ?
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ร่วมพลังทุกภาคส่วน Big cleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ร่วมกับ บิ๊กซี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
  0 ครั้ง
 9. หัวขโมยไม่เข็ด ถูกจับครั้งที่ 15 หลังขโมยบาตรพระขนาดใหญ่พร้อมเงินในบาตรของวัดมงคลเทพาราม
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
  0 ครั้ง