คอลัมน์แนะนำ

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ภาคใต้ ตอน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

เมื่อ: 10:14 น. 24 ม.ค. 62   2520 ครั้ง

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

บัญชีเงินฝากถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการบริหารและสร้างวินัยทางการเงินเบื้องต้น ส่งเสริมการออมให้มีแหล่งเงินที่แน่นอนเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตและรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนต่อยอดไปสู่การใช้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ อาทิ การใช้บริการสินเชื่อ หรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการเปิดบัญชีเงินฝากกำหนดเงื่อนไข 2 ด้านที่สำคัญ คือ (1) ต้องมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยสถาบันการเงินส่วนมากกำหนดขั้นต่ำที่จำนวน 500 บาท และ (2) ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหากกรณีมีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินนั้นกำหนด รวมถึงต้องไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างน้อย 12 เดือน โดยเกณฑ์ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่คือคิดค่าธรรมเนียมอัตรา 50 บาทต่อเดือนสำหรับบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้สามารถเรียกดูค่าธรรมเนียมต่างๆของแต่ละสถาบันการเงินได้ที่ www.1213.or.th หัวข้อ “เกี่ยวกับ ศคง.” เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและคุณภาพ   ดังนั้นจึงทำให้ที่ผ่านมา ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน หรือเข้าถึงได้แต่เลือกที่จะไม่ใช้บริการเงินฝาก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและหันมาใช้บริการทางการเงินมากขึ้น จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

004.jpg

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน คือบัญชีที่มีรูปแบบการใช้บริการเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป คือสามารถใช้เพื่อการฝาก การถอน การโอนเงิน หรือการบริการอื่นๆ รวมถึงสามารถทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตได้ โดยจะมีประโยชน์แตกต่างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปคือ

(1) ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี นั่นหมายถึง ผู้ฝากไม่มีเงินก็สามารถเปิดบัญชีได้

(2) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในการทำบัตรเดบิต

(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก แม้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชี

ดังนั้นบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินสะดวกมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางการเงินมากขึ้น รวมถึงยังเป็นช่องทางสำคัญในการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

005.jpg

ปัจจุบันระยะเริ่มต้นโครงการ ผู้ที่มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้คือ (1) ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงประกอบการเปิดบัญชี หรือ (2) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อ 1 ธนาคาร ซึ่งผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานสามารถใช้บริการได้จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 16 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา,    ธ.กสิกรไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ทหารไทย, ธ.ทิสโก้, ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ธนชาต, ธ.ยูโอบี, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธ. ไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1213.jpg

ที่มา   1. การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4661t.pdf

2. อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์”

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=1

ผู้จัดทำ : นางสาวญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

 
เมื่อ: 10:14 น. 24 ม.ค. 62   2520 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เกษียณปลอดภัยจากเงินเฟ้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินเฟ้อตัวร้าย ขโมยเงินในกระเป๋า
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด
ธปท.ใต้ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล
ข่าวล่าสุด
รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 07:53ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
เมื่อ: 11:51ข่าวสารบ้านเรา
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10843 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3551 ครั้ง
 3. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  3068 ครั้ง
 4. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1853 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1659 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1560 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1492 ครั้ง
 8. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1474 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1256 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1224 ครั้ง
 1. รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
  0 ครั้ง
 3. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 4. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 5. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 9. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 10. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง