คอลัมน์แนะนำ

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ภาคใต้ ตอน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

เมื่อ: 10:14 น. 24 ม.ค. 62   2857 ครั้ง

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

บัญชีเงินฝากถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการบริหารและสร้างวินัยทางการเงินเบื้องต้น ส่งเสริมการออมให้มีแหล่งเงินที่แน่นอนเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตและรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนต่อยอดไปสู่การใช้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ อาทิ การใช้บริการสินเชื่อ หรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการเปิดบัญชีเงินฝากกำหนดเงื่อนไข 2 ด้านที่สำคัญ คือ (1) ต้องมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยสถาบันการเงินส่วนมากกำหนดขั้นต่ำที่จำนวน 500 บาท และ (2) ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีหากกรณีมีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินนั้นกำหนด รวมถึงต้องไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างน้อย 12 เดือน โดยเกณฑ์ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่คือคิดค่าธรรมเนียมอัตรา 50 บาทต่อเดือนสำหรับบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้สามารถเรียกดูค่าธรรมเนียมต่างๆของแต่ละสถาบันการเงินได้ที่ www.1213.or.th หัวข้อ “เกี่ยวกับ ศคง.” เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการและคุณภาพ   ดังนั้นจึงทำให้ที่ผ่านมา ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน หรือเข้าถึงได้แต่เลือกที่จะไม่ใช้บริการเงินฝาก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและหันมาใช้บริการทางการเงินมากขึ้น จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

004.jpg

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน คือบัญชีที่มีรูปแบบการใช้บริการเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป คือสามารถใช้เพื่อการฝาก การถอน การโอนเงิน หรือการบริการอื่นๆ รวมถึงสามารถทำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตได้ โดยจะมีประโยชน์แตกต่างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปคือ

(1) ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี นั่นหมายถึง ผู้ฝากไม่มีเงินก็สามารถเปิดบัญชีได้

(2) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในการทำบัตรเดบิต

(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก แม้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชี

ดังนั้นบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินสะดวกมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางการเงินมากขึ้น รวมถึงยังเป็นช่องทางสำคัญในการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

005.jpg

ปัจจุบันระยะเริ่มต้นโครงการ ผู้ที่มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้คือ (1) ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงประกอบการเปิดบัญชี หรือ (2) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อ 1 ธนาคาร ซึ่งผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานสามารถใช้บริการได้จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 16 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา,    ธ.กสิกรไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ทหารไทย, ธ.ทิสโก้, ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ธนชาต, ธ.ยูโอบี, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธ. ไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1213.jpg

ที่มา   1. การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4661t.pdf

2. อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์”

https://www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=1

ผู้จัดทำ : นางสาวญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

 
เมื่อ: 10:14 น. 24 ม.ค. 62   2857 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เกษียณปลอดภัยจากเงินเฟ้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินเฟ้อตัวร้าย ขโมยเงินในกระเป๋า
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด
ธปท.ใต้ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
เมื่อ: 15:35เศรษฐกิจบ้านเรา
​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อ: 15:29ข่าวสารบ้านเรา
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูอควาเรียมสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หลังสร้างมากว่า 10 ปีใช้งบกว่า 1.2 พันล้าน
เมื่อ: 15:26รอบรั้วการศึกษา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  729 ครั้ง
 2. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  679 ครั้ง
 3. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  599 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  539 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  526 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  488 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  461 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  434 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  357 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  346 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
  0 ครั้ง
 2. ​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
  0 ครั้ง
 3. ​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 4. รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูอควาเรียมสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หลังสร้างมากว่า 10 ปีใช้งบกว่า 1.2 พันล้าน
  0 ครั้ง
 5. เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education)
  0 ครั้ง
 6. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 7. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 8. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 9. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 10. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง