คอลัมน์แนะนำ

กองทุนรวม : ทางเลือกของนักลงทุนมือใหม่

เมื่อ: 10:22 น. 27 พ.ย. 62   890 ครั้ง

กองทุนรวม : ทางเลือกของนักลงทุนมือใหม่ โดย ธนิก พรเทวบัญชา ธนาคารแห่งประเทศไทบย สำนักงานภาคใต้ พฤศจิกายน 2562


ทุกท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • อยากลงทุน แต่ไม่รู้จะนำเงินออมไปลงทุนในอะไร
 • อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาหาความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน
 • อยากลงทุนในสิ่งต่างๆ แต่ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรดี

หากประสบปัญหาเหล่านี้ บทความนี้จะขอแนะนำทางออกของปัญหา ด้วยแหล่งลงทุนที่ชื่อว่า “กองทุนรวม”

กองทุนรวม คือ กองเงินที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) รวบรวมจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับผู้ที่สนใจลงทุน และผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมก็จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ทองคำ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนรวม และเมื่อกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานดีและมีกำไร ผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. เงินปันผล ส่วนใหญ่จะกำหนดจำนวนการจ่ายตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนถือ ผลตอบแทนรูปแบบนี้จะมีเฉพาะกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายว่าจะจ่ายเท่านั้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

2. กำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา

ข้อดีของกองทุนรวม คือ มีผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนให้ดำเนินงานตรงตามนโยบายของกองทุน ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ลงทุนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ประกอบกับกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งกองทุนรวมบางประเภทยังสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

แม้กองทุนรวมจะมีประโยชน์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างเช่นกัน กล่าวคือ ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน สังเกตได้จากการกำหนดจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม โดยจะจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผลการดำเนินงานดี แต่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือผลตอบแทนของส่วนต่างผลกำไร ที่บางช่วงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดี ราคาหน่วยลงทุนจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ดี ราคาหน่วยลงทุนอาจจะลดลงจนต่ำกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อมาก็ได้ นอกจากนี้กองทุนรวมบางประเภทจะกำหนดระยะเวลาการถือครอง ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดเวลา หากผู้ลงทุนมีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะเวลาดังกล่าว อาจต้องหาเงินจากแหล่งอื่น

เมื่อพิจารณาถึงข้อดี และความเสี่ยงต่างๆ แล้ว กองทุนรวมถือเป็นแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป ในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ และยังมีผู้บริหารมืออาชีพที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนด้วย อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่ตนเองสนใจให้ดีก่อน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของกองทุนรวมได้ รวมถึงต้องประเมินตนเองด้วยว่าสามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากเพียงใด เพื่อให้ตนเองสามารถเลือกลงทุนได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด


แหล่งที่มาของข้อมูล :

1. https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/At...

2. https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfun...

3. https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=m...

 
เมื่อ: 10:22 น. 27 พ.ย. 62   890 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
เมื่อ: 15:52รายงานพิเศษ
​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
เมื่อ: 14:18ข่าวสารบ้านเรา
​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
เมื่อ: 10:46คอลัมน์แนะนำ
เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อ: 10:44ประชาสัมพันธ์

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1154 ครั้ง
 2. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  343 ครั้ง
 3. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  293 ครั้ง
 4. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  201 ครั้ง
 5. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  148 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  117 ครั้ง
 7. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  103 ครั้ง
 8. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  80 ครั้ง
 9. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  55 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  44 ครั้ง
 1. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  0 ครั้ง
 2. ​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
  0 ครั้ง
 3. ​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
  0 ครั้ง
 4. เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  0 ครั้ง
 5. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 6. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 8. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 9. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง