คอลัมน์แนะนำ

​สธ.สงขลา เชิญชวนพลังชุมชนทุกภาคส่วนร่วมยุติปัญหาเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก

เมื่อ: 16:07 น. 30 พ.ย. 62   463 ครั้ง

สธ.สงขลา เชิญชวนพลังชุมชนทุกภาคส่วนร่วมยุติปัญหาเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2562 ขณะที่จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยมากสุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เมืองและนาทวี ช่วงกลุ่มวัยทำงาน

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี รายใหม่ประมาณ 5,500คน เฉลี่ยวันละ 15 คน

สำหรับจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี พ.ศ 2556-30 กันยายน 2562 พบผู้ป่วยเอดส์ 12,142 ราย เสียชีวิต 1,393 ราย ได้รับยาต้านไวรัส 10,058 ราย ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 25-49 ปี อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ หาดใหญ่ เมืองสงขลาและนาทวี ตามลำดับ โดยสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 98.50
ทั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1) ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย 3) ลดการรังเกียจและการเลือกปฎิบัติอันเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาพลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการป้องกันแบบผสมผสาน พัฒนาและนำเทคโนโลยี หรือรูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Communities Make the Difference ร่วมพลังชุมชนเพื่อยุติเอดส์” เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยชุมชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้หลายวิธี ตั้งแต่สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภาคประชาสังคมร่วมการจัดบริการเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ ไม่ติด – ไม่ตาย -ไม่ตีตรา ” สนับสนุนให้กลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวี ส่งเสริมการเข้าสู่การบริการป้องกันและดูแลรักษาเป็นต้น

อีกทั้งเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการป้องกันและการดูแลรักษาได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในปี 2563 ต่อไป

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวันเอดส์โลกปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เข้ารับการให้คำปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที ซึ่งปัจจุบันเมื่อมีการตรวจและพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการกินยาต้านไวรัสได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าระดับภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขาวในร่างกายเท่าไร ทำให้มีการวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและส่งผลให้เกิดการป้องกันไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวีไปยังคู่ของตน

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยกินยาต้านไวรัสให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ ไม่เครียด หากมีเพศสัมพันธ์ควรป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง การมีเพศสัมพันธ์หรือผู้หญิงที่รู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี หาก มีการตั้งครรภ์ให้รีบไปฝากครรภ์ทันที

ปัจจุบันมีการใช้ยาต้านไวรัสที่ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก โอกาสที่ทารกคลอดออกมาติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ เมื่อมารดามีวินัยในการกินยาตั้งแต่ก่อนคลอด ระยะคลอด หลังคลอด เมื่อทารกคลอดแล้วก็จะให้รับประทานนมผงตลอด เพื่อลดการแพร่เชื้อจากน้ำนมมารดา และขณะนี้โรคเอดส์ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่ควบคุมอาการและรักษาแบบประคับประคองอาการเท่านั้น

ทั้งนี้ หากสงสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถ ขอคำปรึกษาปัญหาเอดส์ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือสายด่วน 1663

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/เรียบเรียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 16:07 น. 30 พ.ย. 62   463 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2533 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1074 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  892 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  668 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  557 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  554 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  553 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  500 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  493 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  490 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง