คอลัมน์แนะนำ

​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร

เมื่อ: 13:59 น. 12 ก.พ. 63   2505 ครั้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.หน่วยงานสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศไทย บทบาทของการท่องเที่ยวจึงมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย วันนี้ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนของ ททท. ผอ.ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้หญิงเก่งชาวหาดใหญ่ ที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวมายาวนานจนก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ดูแลจังหวัดชุมพร-ระนอง

ผอ.ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ สาวมั่นจากแดนสะตอจังหวัดสงขลา จบการศุึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาโทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) เริ่มต้นทำงานกับ ททท.จากงานด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานภาคใต้ (หาดใหญ่) จังหวัดภูมิลำเนาบ้านเกิดในปี 2536 และปีนี้ย่างเข้าปีที่ 27 ของการทำงานกับ ททท. ผ่านการทำงานในหลากหลายตำแหน่ง ทั้งที่กรุงเทพ หาดใหญ่ ตรัง จนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ดูแล 2 จังหวัดคือ ชุมพรและระนอง

โดยเริ่มทำหน้าที่ ผอ.ททท.สนง.ชุมพร-ระนอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 หลังเข้ามารับหน้าที่ยังจังหวัดชุมพร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และออกพบปะกับชุมชนต่างๆ โดยตลอดได้พบพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกันและพร้อมทั้งลงพื้นที่จริงในทุกอำเภอ

“คิดว่าประสบการณ์จากการทำงานในหลายๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเช่น กรุงเทพฯ หาดใหญ่-สงขลา หรือเมืองรอง ตรัง-สตูล-พัทลุง แต่ละพื้นที่ก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งก็นำมาปรับใช้และมาเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่มองเห็นว่าที่นี่ มีอะไรที่เป็นจุดเด่น เป็นเพชรที่เรานำเอามาขัดล้างให้ส่องประกายโดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพันธมิตรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้นำชุมชน ให้ความร่วมมือเสมอมา"

รักทุกอย่างที่ทำ ทำทุกอย่างที่รัก

“ การที่เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน อีกทั้งเราคิดถึงความต้องการของผู้อื่น มีความเกรงใจเขา ให้ความรักและความจริงใจอย่างไม่ต้องการผลตอบแทนอะไร เราก็มักจะได้รับสิ่งดีๆ กลับมาเสมอ นั่นก็คือความสำเร็จในมุมมองของตัวเองค่ะ" และอีกสิ่งสำคัญคือ “ไม่ว่าจะได้รับโอกาสให้ไปปฏิบัติงานที่ไหน ที่นั่นก็จะเปรียบเสมือนบ้านของเรา ดังนั้นเราก็จะต้องมีภารกิจสำคัญที่จะทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องมาก่อนเสมอ”

สั่งสมประสบการณ์กว่า 26 ปี สู่การพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้านำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถชูเอกลักษณ์วิถีชุมชนที่ทรงเสน่ห์

ผอ.ปุ๊ก เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า จากแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563-2564) ที่ยังคงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ Preferred Destination” โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่าด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมพร - ระนอง บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

รวมทั้งเสริมสร้างผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน คำนึงถึงชุมชนและสังคมในด้านการสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน นอกจากน้ัน ยังมุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ว่า “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน”

โดยในส่วนของ จังหวัดชุมพร และระนอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานไว้หลากหลายกิจกรรม อาทิ

1. กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่ จ. ชุมพร ระนอง จัดงานเทศกาลกาแฟ Amazing Robusta @Chumphon ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก มุ่งให้ Robusta เป็นแบรนด์ของชุมพร และมีการพูดคุยกับนายกสมาคมโอทอปของ จ.ชุมพร ที่จะผลักดันให้กาแฟชุมพรเป็นที่รู้จัก เช่นมีคีออสกาแฟโรบัสต้าขายเรียงราย ตามเส้นทางหลักที่ขับรถเดินทางผ่านชุมพรเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งถ้าใครอยากชิมกาแฟเข้มข้น สามรถแวะซื้อได้ตลอดเส้นทางในเขตจังหวัดชุมพร

2. ส่งเสริมกิจกรรม เช่นเปิดโลกทะเลชุมพร ในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งได้บรรจุงานนี้เป็นปฎิทินท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดชุมพร จัดขึ้นในวันที่ 18-22 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่นปลูกป่าชายเลน กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ปล่อยพันธ์ปูของธนาคารปู และสร้างให้ นทท.รู้จักว่าชุมพรเป็นแหล่งอาหารทะเลสด อร่อยที่สุด และในปีนี้นอกจากกิจกรรมอนุรักษ์แล้วยังมีกิจกรรมเชฟเทเบิ้ล เช่นเชฟอุ้ม เชฟครัวสองโลก เชฟแวน จาก จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมารังสรรค์เมนูอาหารจากท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ นทท.อยากเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย รวมถึงเปิดพื้นที่หลาดสี่ร้อยลี้ อ.สะพลี ชุมพร ที่เป็นตลาดอาหารทะเลสด ให้ นทท.ได้รู้จักมากขึ้น

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด อ.ม่วงกลวง จ.ระนอง ซึ่งมีความครบถ้วนในทุกส่วนของการท่องเที่ยว มิตรไมตรี โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ 2,200,000 บาท

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพและทะเลระนองที่สวยงาม

5. งานสงกรานต์น้ำแร่ในเดือนเมษายน

6. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม ตึกชิโนโปตุกีส การแต่งกาย บาบ๋า ย่าย๋า ค่ายเจ้าเมือว สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง และยังมีการพูดคุยกับ ผปก. การเตรียมพื้นที่ จุดเช็คอิน ถ่ายภาพ หรือภาพฝาผนังซึ่งจะได้ร่วมมือกันสร้างจุดเหล่านี้เพื่อให้นทท.ที่เข้ามามีกิจกรรมในเมืองมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ชุมพร และระนอง สามารถสอบถามรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร-ระนอง โทร 077-502775 หรือทาง www.facebook.com/TATChumphon

 
เมื่อ: 13:59 น. 12 ก.พ. 63   2505 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อัพเดทจำนวนประชากรไทยล่าสุด 66,188,503 คน
ชาวหาดใหญ่พร้อมหรือยัง มาแน่งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @หาดใหญ่ 11-13 พ.ค.นี้
อดีตนักธุรกิจหันเปิดเปิดซุ้มขายกาแฟสดรสโบราณ หรอยจนต้องต่อคิวซื้อกันทุกวัน
ของขวัญปีใหม่ ประกันสังคม เตรียมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนจาก 400 เป็น 600 บาท
ข่าวล่าสุด
​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
เมื่อ: 14:29รายงานพิเศษ
​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
เมื่อ: 13:59คอลัมน์แนะนำ
​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
เมื่อ: 13:21เศรษฐกิจบ้านเรา
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
เมื่อ: 13:17เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาไม่ปิดเมืองแต่เพิมมาตรการเข้มปิดสถานบันเทิง สนามมวย พื้นที่เสี่ยง ย้ำทุกฝ่ายเข้มงวดจริงจัง
  14161 ครั้ง
 2. จ.สงขลา แถลงข่าว สถานการณ์โรค COVID-19 หลังพบ ผู้ป่วย เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 12 ราย เดินหน้าคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
  3135 ครั้ง
 3. นักวิจัย ม.ทักษิณ สกัดแอลกอฮอล์เข้มข้น 90-95% จากสุรากลั่นชุมชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลนในท้องตลาด
  2524 ครั้ง
 4. ​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
  2320 ครั้ง
 5. "เดอะ บัดดี้ จีเนียส" โรงเรียนทางเลือกหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้ (The Buddy Genius School)
  2101 ครั้ง
 6. ประชุมด่วนส่วนราชการติดชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังมาเลย์ติดเชื้อโควิค19 วันเดียวพุ่งพรวดกว่า 140 คน
  1879 ครั้ง
 7. ​เปิดตัวโครงการ The Train Line คอนโดมิเนียมน้องใหม่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งเมืองหาดใหญ่ พรีเซล 1.49 ล.
  1855 ครั้ง
 8. ​สุชาติ จันทรโชติกุล VS สาคร ทองมุณี ณ นาทีนี้ใครแต้มเหนือกว่า
  1702 ครั้ง
 9. เตรียมตัวกันเลย กกพ. แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
  1244 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ สงขลา เผยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 พร้อมกำชับทุกหน่วย เดินหน้ามาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะ
  1244 ครั้ง
 1. ​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
  0 ครั้ง
 2. ​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 3. ​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
  0 ครั้ง
 4. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
  0 ครั้ง
 5. ​ปศุสัตว์ยืนยันสงขลาเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่วันละล้านฟอง เพียงพอกับความต้องการ ชี้การกักตุนมีความผิดตามกฎหมาย
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองด่านตรวจป้องกันCOVID-19 ณ ด่านรับแพรก อำเภอระโนด
  0 ครั้ง
 7. ​มท. 2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 พร้อมรับมือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง
  0 ครั้ง
 9. ​อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโควิด – 19
  0 ครั้ง
 10. ​ขับ BMW X1 ฟรีตลอดปี พร้อมรับสิทธิ์พิเศษมากมาย เฉพาะที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง