คอลัมน์แนะนำ

ขยายผลโครงการพระราชดำริ สร้างเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและชุมชน

เมื่อ: 12:46 น. 19 มี.ค. 63   443 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ สู่เกษตรกรและชุมชน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงปี 2560 – 2564 ได้จัดทำแผนแม่บทขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและความต้องการของประชาชน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และด้านการบริหารจัดการองค์กร สำหรับยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสำเร็จและเหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่าในปี 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 5 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ เพื่อเป็นเครือข่ายต้นแบบในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรต้นแบบ นำไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบ คือ นายดำ หะยะมิน อยู่บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดิมประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน จึงผันตัวเองมาทำการเกษตร และได้เข้าฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ 14 ไร่ มีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น การทำนาผักบุ้ง การปลูกผักและไม้ผลบนคันนา การเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ และการทำปุ๋ยหมักใช้เอง เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 35,000 บาท จนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากผลสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงได้ขยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าวให้กับเกษตรกรเครือข่าย

โดยเกษตรกรต้นแบบจำนวน 1 ราย จะมีเกษตรกรเครือข่ายรอบ ๆ แปลงเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบไปยังเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 25 ราย ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการพระราชดำริ ที่มีเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดรายจ่าย เกิดอาชีพที่มั่นคง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ต่อไป

 
เมื่อ: 12:46 น. 19 มี.ค. 63   443 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรพร้อมบริการส่งตรงจากสวนถึงบ้าน
​ไขข้อข้องใจ การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  406 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  351 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  261 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  233 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  216 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  215 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  210 ครั้ง
 8. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  202 ครั้ง
 9. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  194 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  166 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง