คอลัมน์แนะนำ

ผู้ปกครองต้องใส่ใจ ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด

เมื่อ: 10:48 น. 18 พ.ค. 63   960 ครั้ง

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก ตลอดทั้งปี 2562 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 202 คน จังหวัดสงขลา จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงาน หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้


แหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ น้ำตก ทะเล อ่างเก็บน้ำ สวนน้ำ และหนองน้ำ ต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) คอยดูแล มีเสื้อชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มารับบริการ ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพทั้งครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำ ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แบ่งเขตพื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำติดตังไว้เป็นระยะ เข้าถึงได้ง่าย ติดป้ายแจ้งเตือน และบอกระดับความลึกของน้ำ

สระว่ายน้ำต้องมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์(Lifeguard) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายแสดงขั้นตอนการใช้งาน ป้ายแสดงเครื่องหมายหรือข้อความต่าง ๆ และมีรั้วล้อมรอบสระว่ายน้ำทั้ง 4 ด้าน

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือแหล่งน้ำในชุมชน ให้มีการสร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่าผูกเชือก ไม้ นกหวีดหรือระฆังไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงเป็นระยะ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคการศึกษาสนับสนุนให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง)

ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงอันตราย วิธีป้องกันการจมน้ำ และครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ใช้คอกกั้นเด็กหรือ การกำหนดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้กับเด็ก

ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำให้ได้อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม

ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:48 น. 18 พ.ค. 63   960 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  220 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  118 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  83 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  63 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  52 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  48 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง