คอลัมน์แนะนำ

​พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19

เมื่อ: 15:04 น. 11 พ.ย. 63   1195 ครั้ง

พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19 โดย หทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์

เมื่อได้ยินคำว่า “พอเพียง” หลายคนมักจะนึกถึงภาพของการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง พออยู่พอกิน ใช้เท่าที่เรามี รวมถึงความรู้สึกที่ว่าแค่นี้คงพอแล้ว ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ จนบางครั้งกลายเป็นอยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องการความท้าทายใดๆ ขอใช้ชีวิตเพียงเท่านี้ ไม่อยากดิ้นรน ไม่อยากขวนขวาย เพียงเพราะคิดว่าน่าจะพอเพียงแล้ว วันนี้เราจะชวนมากะเทาะเปลือกว่าจริงๆ แล้ว ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “พอเพียง” มากยิ่งขึ้น เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่อย่างใดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา หลายคนได้เรียนรู้ว่าความพอเพียงและการมีเงินออมเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยให้รอดพ้นช่วงเวลายากลำบากมาได้อย่างไร

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกลายมาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง จนถึงทุกวันนี้

ที่ผ่านมาหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กันมาบ้าง ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันให้มากขึ้นด้วยคำว่า “2 เงื่อนไข 3 หลักการ และ 4 มิติ”[1]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ 2 เงื่อนไข ด้วยคุณธรรมนำความรู้ คือ การมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจในการดำเนินชีวิตและมีความรู้ที่ถูกต้องและรอบคอบในการนำไปใช้ โดยคำนึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ หนึ่ง...ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีความพอเหมาะพอควรสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและความเป็นจริง สอง...ความมีเหตุผล โดยรู้ว่าเราเลือกทำสิ่งนี้เพื่ออะไร และ สาม...การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การจะทำอะไรก็ตามต้องคิดถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คนในบ้านล้มป่วย เกิดอุบัติเหตุ และโดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ที่หลายคนอาจมีรายได้ลดลงหรือตกงานกะทันหัน จึงต้องเตรียมตนเองให้มีภูมิต้านทานที่จะคุ้มกันตัวเองได้ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักขาดหลักการในข้อนี้หรือถ้ามีก็มีน้อย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหัวใจหลักที่สำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเริ่มต้นพัฒนาจัดการตนเอง เมื่อได้นำคำสอนนี้ไปยึดถือปฏิบัติไม่ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัย คนนั้นจะมองเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เห็นความสำคัญของการร่วมมือ ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมในการร่วมสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของผลลัพธ์สูงสุดปลายทางของกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ การก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมใน 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม ถึงตรงนี้เรามาทดลองใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องกันดีกว่าว่าควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ดังนั้น ในการมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดก็ตามด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เราเกิดความก้าวหน้าและสมดุล เช่น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง คำนึงถึงความจำเป็น ควรมีการแบ่งสัดส่วนของเงินใช้จ่าย การออมและการลงทุน มีการออมในระยะสั้นเผื่อเหตุฉุกเฉิน การออมในระยะยาวเพื่อการเกษียณ รวมถึงการทำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับความเสี่ยง เป็นต้น ถ้าเราสมดุล เราจะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆ นั่นคือ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ชีวิตที่พอเพียง คือ ชีวิตที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล...เริ่มวันนี้ที่ตัวเราด้วยการใช้ชีวิตพอเพียง


ผู้เขียน : หทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย


[1] หลักสูตรการจัดการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ดร. ปรียานุช ธรรมปรีชา ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ ดร. ภริดา ภู่ศิริ

 
เมื่อ: 15:04 น. 11 พ.ย. 63   1195 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ 3 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนกู้เงินผ่านแอปฯ ออนไลน์ (บทความการเงิน)
​ “คลินิกแก้หนี้ …ปรับเงื่อนไข เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19”
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ระยะที่ 2 (บทความการเงิน)
ข่าวล่าสุด
เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
เมื่อ: 14:35เศรษฐกิจบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
เมื่อ: 13:10ประชาสัมพันธ์
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
เมื่อ: 13:08ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อ: 13:05G-SPECIAL

 1. ​1 ธันวา เช้าที่มาพร้อมฝนและต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
  1097 ครั้ง
 2. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  663 ครั้ง
 3. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  497 ครั้ง
 4. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  383 ครั้ง
 5. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  284 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  267 ครั้ง
 7. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  110 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  103 ครั้ง
 9. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  101 ครั้ง
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  79 ครั้ง
 1. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
  0 ครั้ง
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  0 ครั้ง
 7. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  0 ครั้ง
 9. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  0 ครั้ง