คอลัมน์แนะนำ

​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   2262 ครั้ง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตไปในวงกว้างกระจายหลายพื้นที่ ซึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินบางแห่งอาจทยอยครบกำหนดไปบ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ลูกหนี้ยังคงได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แบงก์ชาติจึงได้ขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64 จากเดิมที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมคือ ลูกหนี้ต้องเป็นผู้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากแบงก์เจ้าหนี้ และต้องมีประวัติการชำระหนี้เป็นปกติ ไม่เป็น NPL หรือ ค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 63 โดยความช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้รายย่อยแบ่งตามประเภทสินเชื่อได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สินเชื่อบัตรเครดิต สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ซึ่งจะช่วยลดภาระจ่ายหนี้ต่อเดือน นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันการเงิน อีกทั้งในปี 2564 บัตรเครดิตยังกำหนดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 5% จากนั้นในปี 2565 จะอยู่ที่ 8% และในปี 2566 จะเป็นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตามเดิมคือ 10%

กลุ่มที่ 2 สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด จะได้รับการลดอัตราผ่อนขั้นต่ำลงตามความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้เช่นกันหากสถาบันการเงินประเมินว่าลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ได้

กลุ่มที่ 3 สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จะได้รับการลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

กลุ่มที่ 4 สินเชื่อเช่าซื้อ เช่น เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

กลุ่มที่ 5 สินเชื่อบ้าน จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือเลื่อนชำระต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

อย่างไรก็ดี การเลื่อนชำระค่างวดนั้น ลูกหนี้ยังต้องทยอยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ขอเลื่อนไว้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ลูกหนี้รายย่อยเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในครั้งนี้ ได้เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินแทนลูกจ้างได้ ในกรณีที่เจ้าของกิจการมีสินเชื่อสวัสดิการ หรือสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ให้แก่ลูกจ้างอยู่กับสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างร่วมด้วย ซึ่งนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินที่ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการอยู่

เรียกได้ว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ จะทำให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดปัญหาภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน ลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ หรือการเสียประวัติเครดิตบูโร อย่างไรก็ดี มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งสถาบันการเงินอาจมีข้อเสนอในการช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่านี้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะนำให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเร่งหาทางแก้ไขหนี้สินโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center Mobile Application หรือสาขาธนาคาร หากไม่สามารถติดต่อได้ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเว็บไซต์ “ทางด่วนแก้หนี้” ได้ และอีกหนึ่งช่องทางติดต่อของแบงก์ชาติ สายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน


ผู้จัดทำ : ญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้


บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   2262 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
​กาแฟ คุณภาพ... ทางออกของเกษตรกรไทย
ข่าวล่าสุด
พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
เมื่อ: 17:16ข่าวสารบ้านเรา
​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
เมื่อ: 16:32รอบรั้วการศึกษา
​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
เมื่อ: 16:22ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​โควิด-19 สงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 รักษาหาย 18 คน รพ.สนามเพียงพอรับผู้ป่วยใหม่
  522 ครั้ง
 2. ​ประธานรัฐสภาลงพื้นที่สงขลา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  519 ครั้ง
 3. ธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข
  518 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ห่วงผู้ปฎิบัติหน้าที่มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.สงขลา
  446 ครั้ง
 5. ​3 พ.ค.64 โควิด-19 สงขลาพบป่วยใหม่ 27 ยอดสะสม 718 รักษาหายแล้ว 314 ราย
  427 ครั้ง
 6. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
  378 ครั้ง
 7. ​ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?
  378 ครั้ง
 8. ​สมาคมเอสเอ็มอีสงขลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 13 หน่วยกู้ชีพในหาดใหญ่
  306 ครั้ง
 9. ครัวสรรเพชญ แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
  233 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  217 ครั้ง
 1. พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
  0 ครั้ง
 2. ​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
  0 ครั้ง
 3. ​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 4. ​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
  0 ครั้ง
 5. สส.สุรินทร์ นำสิ่งของช่วยเหลือจากตุรกีมอบแก่ชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวทิพย์ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสงขลา-สาธารณสุขอำเภอจะนะ
  0 ครั้ง
 8. กาชาดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 251 ราย
  0 ครั้ง
 9. ชดเชยให้กก.5 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ
  0 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  0 ครั้ง