คอลัมน์แนะนำ

​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   2378 ครั้ง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตไปในวงกว้างกระจายหลายพื้นที่ ซึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินบางแห่งอาจทยอยครบกำหนดไปบ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ลูกหนี้ยังคงได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แบงก์ชาติจึงได้ขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64 จากเดิมที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมคือ ลูกหนี้ต้องเป็นผู้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากแบงก์เจ้าหนี้ และต้องมีประวัติการชำระหนี้เป็นปกติ ไม่เป็น NPL หรือ ค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 63 โดยความช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้รายย่อยแบ่งตามประเภทสินเชื่อได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สินเชื่อบัตรเครดิต สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ซึ่งจะช่วยลดภาระจ่ายหนี้ต่อเดือน นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันการเงิน อีกทั้งในปี 2564 บัตรเครดิตยังกำหนดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 5% จากนั้นในปี 2565 จะอยู่ที่ 8% และในปี 2566 จะเป็นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตามเดิมคือ 10%

กลุ่มที่ 2 สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด จะได้รับการลดอัตราผ่อนขั้นต่ำลงตามความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้เช่นกันหากสถาบันการเงินประเมินว่าลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ได้

กลุ่มที่ 3 สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จะได้รับการลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

กลุ่มที่ 4 สินเชื่อเช่าซื้อ เช่น เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

กลุ่มที่ 5 สินเชื่อบ้าน จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือเลื่อนชำระต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

อย่างไรก็ดี การเลื่อนชำระค่างวดนั้น ลูกหนี้ยังต้องทยอยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ขอเลื่อนไว้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ลูกหนี้รายย่อยเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในครั้งนี้ ได้เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินแทนลูกจ้างได้ ในกรณีที่เจ้าของกิจการมีสินเชื่อสวัสดิการ หรือสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ให้แก่ลูกจ้างอยู่กับสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างร่วมด้วย ซึ่งนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินที่ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการอยู่

เรียกได้ว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ จะทำให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดปัญหาภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน ลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ หรือการเสียประวัติเครดิตบูโร อย่างไรก็ดี มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งสถาบันการเงินอาจมีข้อเสนอในการช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่านี้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะนำให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเร่งหาทางแก้ไขหนี้สินโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center Mobile Application หรือสาขาธนาคาร หากไม่สามารถติดต่อได้ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเว็บไซต์ “ทางด่วนแก้หนี้” ได้ และอีกหนึ่งช่องทางติดต่อของแบงก์ชาติ สายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน


ผู้จัดทำ : ญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้


บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   2378 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ทำไมคนไม่นิยมลงทุนกับทองคำขาว
กลยุทธ์การเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นเดย์ เทรดเดอร์
​ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำ SEO ด้วยตัวเอง
​พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1506 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1402 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1401 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1340 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1131 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1104 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1073 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1042 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง