คอลัมน์แนะนำ

​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   304 ครั้ง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตไปในวงกว้างกระจายหลายพื้นที่ ซึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินบางแห่งอาจทยอยครบกำหนดไปบ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ลูกหนี้ยังคงได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง แบงก์ชาติจึงได้ขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64 จากเดิมที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 63 โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมคือ ลูกหนี้ต้องเป็นผู้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากแบงก์เจ้าหนี้ และต้องมีประวัติการชำระหนี้เป็นปกติ ไม่เป็น NPL หรือ ค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 63 โดยความช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้รายย่อยแบ่งตามประเภทสินเชื่อได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สินเชื่อบัตรเครดิต สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ซึ่งจะช่วยลดภาระจ่ายหนี้ต่อเดือน นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของสถาบันการเงิน อีกทั้งในปี 2564 บัตรเครดิตยังกำหนดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 5% จากนั้นในปี 2565 จะอยู่ที่ 8% และในปี 2566 จะเป็นอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตามเดิมคือ 10%

กลุ่มที่ 2 สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด จะได้รับการลดอัตราผ่อนขั้นต่ำลงตามความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้ หรือ สามารถเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% นอกจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ใช้วงเงินหมุนเวียนที่เหลือได้เช่นกันหากสถาบันการเงินประเมินว่าลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ได้

กลุ่มที่ 3 สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จะได้รับการลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

กลุ่มที่ 4 สินเชื่อเช่าซื้อ เช่น เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

กลุ่มที่ 5 สินเชื่อบ้าน จะได้รับการเลื่อนชำระค่างวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นเวลา 3 เดือน หรือเลื่อนชำระต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

อย่างไรก็ดี การเลื่อนชำระค่างวดนั้น ลูกหนี้ยังต้องทยอยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ขอเลื่อนไว้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ลูกหนี้รายย่อยเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในครั้งนี้ ได้เพิ่มทางเลือกให้เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงินแทนลูกจ้างได้ ในกรณีที่เจ้าของกิจการมีสินเชื่อสวัสดิการ หรือสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ให้แก่ลูกจ้างอยู่กับสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างร่วมด้วย ซึ่งนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินที่ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการอยู่

เรียกได้ว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ จะทำให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดปัญหาภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน ลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ หรือการเสียประวัติเครดิตบูโร อย่างไรก็ดี มาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งสถาบันการเงินอาจมีข้อเสนอในการช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่านี้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะนำให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเร่งหาทางแก้ไขหนี้สินโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center Mobile Application หรือสาขาธนาคาร หากไม่สามารถติดต่อได้ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเว็บไซต์ “ทางด่วนแก้หนี้” ได้ และอีกหนึ่งช่องทางติดต่อของแบงก์ชาติ สายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน


ผู้จัดทำ : ญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้


บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 13:22 น. 22 ก.พ. 64   304 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
​กาแฟ คุณภาพ... ทางออกของเกษตรกรไทย
ข่าวล่าสุด
​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
เมื่อ: 12:58เศรษฐกิจบ้านเรา
​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
เมื่อ: 17:28รายงานพิเศษ
เช้านี้หาดใหญ่หนาวเหมือนดอยอ่างขางนะจ๊ะ
เมื่อ: 08:07ข่าวสารบ้านเรา
สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด"พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health"
เมื่อ: 15:17ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​รวบหนุ่มสะเดากลางสวนยาง หลังถ่ายคลิปปล่อยหมากัดตัวนิ่มประกอบเพลงลง TikTok
  7098 ครั้ง
 2. สีสันสมัครนายกหาดใหญ่วันแรกมีผู้ร่วมลงสนาม 4 ราย พร้อมว่าที่สท.ลงเต็มสนาม
  3917 ครั้ง
 3. ​รับรองผลแล้ว ไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นนายกอบจ.สงขลา พร้อม 4 สจ.ทีมปชป.
  3854 ครั้ง
 4. "ถาวร" รายงานความคืบหน้าทางหลวงสายใหม่บ้านพรุ-สนามบิน ไม่มีสะดุด
  2129 ครั้ง
 5. ​เปิดตัวทีมปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง ชูจุดขายสร้างโรงพยาบาล-ฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  2112 ครั้ง
 6. มาดูสถิติแฟนเพจของว่าที่นายกหาดใหญ่
  1982 ครั้ง
 7. คืนชีวิตให้คลองเตยสร้างถนนคนเดินริมคลองหลังแสงทอง "ปลัดแป้น" ยืนยันผมทำได้
  1795 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงภาพวาดและส่งมอบงานวิจัยโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่
  1712 ครั้ง
 9. เลื่อนแต่ไม่เลิก HaadThip Fan Run ปี 2 รวมคู่นักวิ่งสายชิลล์ ส่งต่อบุญร่วมกัน และพร้อมเจอกันเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติ
  1703 ครั้ง
 10. บทสรุป​สนามนครหาดใหญ่ 5 ทีมลงชิงนายก 117 คนเสนอตัวลงสท.
  1625 ครั้ง
 1. ​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
  0 ครั้ง
 2. ​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. เช้านี้หาดใหญ่หนาวเหมือนดอยอ่างขางนะจ๊ะ
  0 ครั้ง
 4. สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด"พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health"
  0 ครั้ง
 5. ​เปิดตัวที่หาดใหญ่ "แบรนด์แป้งเนียนและโฟมโซไฮ" คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ชวนชุมชน หาบข้าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน
  0 ครั้ง
 7. ​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
  0 ครั้ง
 8. ​บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม ดีกว่าอย่างไรหาคำตอบกับ "ณัฐวุฒิ ไชยชูลี" ทีมบ้านพรุยั่งยืน
  0 ครั้ง
 9. ​มท.2 ลงพื้นที่ติดตามเหตุคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทำต้นสนล้มพื้นที่ชายหาดเขารูปช้าง
  0 ครั้ง
 10. มติเอกฉันท์เลือก "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เป็นนายกสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง