คอลัมน์แนะนำ

​สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ช่วงหน้าร้อน ระวัง “โรคอาหารเป็นพิษ”

เมื่อ: 14:20 น. 12 มี.ค. 64   2233 ครั้ง

สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ช่วงหน้าร้อน ระวัง “โรคอาหารเป็นพิษ”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เตือนประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระวังโรคอาหารเป็นพิษในช่วงหน้าร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อโรคหลาย ชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ พร้อมแนะนำประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 มีนาคม 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 288 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยสูงสุดที่จังหวัดสงขลา จำนวน 163 ราย รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ราย จังหวัดปัตตานี 28 ราย จังหวัดตรัง 20 ราย จังหวัดสตูล 16 ราย จังหวัดยะลา 16 ราย และจังหวัดนราธิวาส 11 ราย ตามลำดับ ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อัตราป่วยสูงสุดในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 34 และจากข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยสูงในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ขณะนี้ภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าว ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหาร จะมีการเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง

ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีการอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ ปวดศีรษะ คอแห้ง กระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมาก ๆ ผู้ป่วยอาจช็อค หมดสติได้ สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์ทันที

สคร.12 สงขลา ขอแนะนำ พี่น้องประชาชนยึดหลักปฏิบัติ “กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ และควรรับประทานภายใน 2 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ จัดเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่น ๆ หากเก็บอาหารนานเกิน 4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ ต้องอุ่นให้ร้อน ก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งให้ใช้ช้อนกลางหรือช้อนตัวเอง ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารเป็นประจำ เพื่อลดสารพิษหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร

กรณีอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส กรณีอาหารที่ปรุงสำเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนของการให้ความร้อนหรือการฆ่าเชื้อโรคอีก ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และฝุ่นละออง และตั้งวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

สำหรับในโรงเรียน ควรหลีกเลี่ยงรายการอาหารที่เสี่ยง ผู้ปรุงอาหารต้องคัดเลือกวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ กรณีที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร นอกจากนี้ต้องตัดเล็บสั้นและไม่สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ เพราะจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ รวมทั้งดูแลความสะอาดของห้องครัว เขียง ภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งอาหารสุกและอาหารดิบ น้ำดื่มน้ำใช้ต้องสะอาด กรณีใช้เครื่องกรองน้ำ ต้องเปลี่ยนไส้กรองตามระยะที่กำหนด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 
เมื่อ: 14:20 น. 12 มี.ค. 64   2233 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

15 มิ.ย.วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก
​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2564 ชี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกลโควิด 19
​สคร.12 ชวนปชช.วัดความดันตัวเองเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคมของทุกปี
​สคร.12 ขอความร่วมมือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างรอผลตรวจโควิด ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
Tags: สคร.
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลายังคงคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงโควิด ๑๙ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนเก้าเส้ง ป้อม๖ และติดตามกลุ่มมัรกัสที่ยะลามาคัดกรองโรค
เมื่อ: 09:03ประชาสัมพันธ์
ปลูกคะน้าแล้วเจอเพลี้ยอ่อน
เมื่อ: 21:58แวด.วง.เกษตร
​โควิด-19 วันนี้พบติดเชื้อ 28 ราย ผู้ว่าฯย้ำโรงงาน-ชาวบ้านต้องเคร่งครัดตามคำสั่ง
เมื่อ: 17:00ข่าวสารบ้านเรา
​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
เมื่อ: 11:06รายงานพิเศษ

 1. ​อบจ.-หาดใหญ่-คอหงส์ ประสานความร่วมมือสร้าง "เขาคอหงส์" สู่ขุมทรัพย์การท่องเที่ยว
  1594 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
  1083 ครั้ง
 3. คนเก่ง Bloomsbury ​เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับโลก
  1050 ครั้ง
 4. ​เลขานิพัฒน์ นำผู้ประกอบการสำรวจเกาะหนู ยกเป็นอันซีนใหม่รับการท่องเที่ยวสงขลา
  960 ครั้ง
 5. ​น้ำตกโตนลุงไข่ ที่เที่ยวใหม่รัตภูมิ
  951 ครั้ง
 6. ทน.หาดใหญ่ ประชุมหารือยกเลิกบังคับจอดรถวันคู่-คี่สาย1-2-3 และจัดรถเดินทางเดียวย่านขนส่ง
  937 ครั้ง
 7. ​พุ่งไม่หยุด สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทะลุหลักร้อย คลัสเตอร์ใหญ่ที่หาดใหญ่-สะเดา-เมือง
  853 ครั้ง
 8. 15 มิ.ย.วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก
  829 ครั้ง
 9. ​Tea stop เครื่องดื่มจากผงชาแบรนด์ช้างทอง ยกมาชงสดบนรถ Food truck
  780 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ ตรวจบ้านพักแรงงานต่างด้าวโรงงานถุงมือยางทุ่งลุง หลังพบพนักงานติดโควิด-19แล้ว 21 ราย
  777 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลายังคงคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงโควิด ๑๙ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนเก้าเส้ง ป้อม๖ และติดตามกลุ่มมัรกัสที่ยะลามาคัดกรองโรค
  0 ครั้ง
 2. ปลูกคะน้าแล้วเจอเพลี้ยอ่อน
  0 ครั้ง
 3. ​โควิด-19 วันนี้พบติดเชื้อ 28 ราย ผู้ว่าฯย้ำโรงงาน-ชาวบ้านต้องเคร่งครัดตามคำสั่ง
  0 ครั้ง
 4. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  0 ครั้ง
 5. ตรวจเชิงรุกชาวบ้านในชุมชนเก้าเส้งกว่า 350 คน สั่งล๊อกดาวน์ชุมชน 14 วันป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าหารือ ททท.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 7. ทดลองอีกระดับ กางมุ้งพริกขี้หนู กันแมลงเพลี้ยไฟไรขาว
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลาวันนี้ติดเชื้อใหม่ 57 สะเดามากสุด 24 คน หายป่วยกลับบ้าน 563 คน
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่นาทวี ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดพัทลุง รับคืนสัมปทานขุมทรัพย์รังนกเกาะสี่-เกาะห้า พร้อมจัดจนท.คุ้มกันแน่นหนาป้องกันการลักขโมย
  0 ครั้ง