คอลัมน์แนะนำ

​สคร.12 ขอความร่วมมือ ปชช. เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน

เมื่อ: 19:54 น. 4 ส.ค. 64   2940 ครั้ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และลดโอกาสการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน


นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทยและในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 2สิงหาคม 2564 พบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนและครอบครัว โดยพบว่าติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 43.40 % และติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 22.13 โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น เพื่อน, โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากาก (ข้อมูลโดย ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรค COVID-19 สคร.12)

สคร.12 สงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอให้อยู่บ้านให้มากที่สุด ยึดหลักมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายในพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อลดการติดเชื้อโควิด 19 ควรงดกิจกรรมรวมกลุ่ม การสังสรรค์และรับประทานอาหาร ร่วมกัน ส่วนสถานที่ทำงานขอให้เน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว และให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง แยกสำรับอาหาร งดการกินอาหารร่วมกัน แยกของใช้ส่วนตัว หากจำเป็นต้องเดินทางออกไป ทำงานหรือออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำ เชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก มาตรการ D-M-H-T-T-A “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชั่น (ไทยชนะ+หมอชนะ)” ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

และที่สำคัญต้องสังเกตอาการตัวเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 
เมื่อ: 19:54 น. 4 ส.ค. 64   2940 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สคร.12 เตือน “สัมผัสหมูและผลิตภัณฑ์หมูดิบแบบปลอดภัย ไม่รับประทานหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ป้องกันป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคไข้หูดับ”
​สคร. 12 สงขลา เตือน เข้าหน้าฝน ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
​28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก สคร.12 เตือน โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย แนะยึดหลัก 3 ป.
​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
Tags: สคร.
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา