คอลัมน์แนะนำ

​ครม.อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติม 9,998,820 โดส

เมื่อ: 12:05 น. 7 ก.ย. 64   2613 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงิน 4,745 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 9,998,820 โดส เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่


- เด็กอายุ 12 - 17 ปี

- หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (ฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่หนึ่ง)

- ผู้สูงอายุและผู้มีและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

- ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและ โรคเรื้อรัง

- ผู้ที่มีความจำเป็นต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโควิด-19 แล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22, 990 ล้านบาท ดังนี้

- บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส

- ซิโนแวค จำนวน 19 ล้านโดส

- บริษัทไฟเซอร์ จำนวน 20 ล้านโดส

สำหรับการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก จำนวน 9.9 ล้านโดส วงเงิน 4,745 ล้านบาท นี้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนอย่างน้อย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ภาพ/เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 12:05 น. 7 ก.ย. 64   2613 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา