​วัดป่าแสงธรรม จัดทำบุญวันอภัยทานซื้อปลาหน้าเขียงปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา


18 ก.ย. 2564

วัดป่าแสงธรรม จัดทำบุญวันอภัยทานซื้อปลาหน้าเขียงปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ศิษย์วัดและญาติโยมร่วมซื้อปลาจากตลาดสดนำมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ "ไถ่ชีวิตสัตว์ที่กำลังถูกนำขึ้นเขียง" มาปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา


(18 ก.ย.64) พระอาจารย์อนันต์ อนุตตโร เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดทำบุญวันอภัยทาน ด้วยการจัดซื้อปลาจากตลาดสดหาดใหญ่ และตลาดอื่นๆ อาทิ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาไหลซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์หน้าเขียง หรือสัตว์ที่กำลังถูกแม่ค้านำมาขายให้กับลูกค้า

สัตว์น้ำเหล่านี้ถูกนำมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยได้รับความรวมมือจากกองพพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ การทำบุญไถ่ชีวิตเพื่อต่อายุให้สัตว์ทั้งหลายได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งและเป็นอานิสงส์ใหญ่ เพราะสัตว์ที่นำมาปล่อยเป็นสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าแกง ซึ่งทางวัดตั้งใจจะทำให้เป็นประจำในวันที่ 18 กันยายนของทุกปี