​ส่องงบพัฒนาจังหวัดปี 65 มีโครงการไหนน่าสนใจบ้างไปแลกันครับ


18 มี.ค. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสงขลา มีโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนี้รวม 849 โครงการ งบประมาณ 44,886,911,619 บาท (44,000 ล้านบาท) มีโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ อบจ.สงขลา 17,586,010,000 บาท (17,000 ล้านบาท) อยู่ด้วย โครงการปรับปรุงถนนปุณณกันต์ตลอดสาย 188 ล้านบาท เมื่อปีก่อนก็อยู่ในแผนแต่หายไปไหนไม่รู้รอดูปีนี้จะได้มาอีกไหม

และยังมีโครงการก่อสร้างถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางหลวงชนบท 9 โครงการ 269 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนของโยธาธิการและผังเมือง 82 โครงการ 583 ล้านบาท โครงการของสำนักงานชลประทานที่ 16 รวม 430 โครงการ 16,000 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ www.songkhla.go.th/news_project