คอลัมน์แนะนำ

​"สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

เมื่อ: 15:55 น. 9 เม.ย. 65   2745 ครั้ง

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564) ในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1,268 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 10-19 ปี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82 พฤติกรรมเสี่ยงพบว่า ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12 ทั้งนี้ พบว่า อุบัติเหตุเกิดมากที่สุดในวันที่ 12 เมษายน 2564 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 17.00 -19.00 น. และการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวง) รองลงมาเป็นถนนในอบต./หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดที่พบผู้บาดเจ็บทางถนนมากที่สุดได้แก่ จังหวัดตรัง 212 ราย รองลงมาคือ สงขลา 204 ราย, ปัตตานี 192 ราย, สตูล 188 ราย, พัทลุง 180 ราย, นราธิวาส 147 ราย, ยะลา 145 ราย ตามลำดับ

สำหรับผู้เสียชีวิตในปี 2564 จำนวน 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 11-20 ปี และ 31-40 ปี ร้อยละ 22 เกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 86 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 9 และ เกิดเหตุบริเวณถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวง) ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นถนนในอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 18 (ข้อมูลโดยคณะทำงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สคร.12 สงขลา)

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการสาธารสุขป้องกัน โควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ อีกทั้ง ก่อนออกเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขอให้ทำการตรวจ ATK ว่าตัวเองมีผลเป็นลบ ถ้าผลเป็นบวก ขอให้งดเว้นการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ในระหว่างเดินทาง ถ้าเป็นการเดินทางโดยบริการสาธารณะ ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ขอให้หลีกเลี่ยงการถอดหน้ากาก โดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน การฉลองสงกรานต์ในปีนี้ ไม่ทำให้ญาติผู้ใหญ่ของเราต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากโควิด 19 และจะได้ไม่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ ตาม มาตรา 29 ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 "

 
เมื่อ: 15:55 น. 9 เม.ย. 65   2745 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สคร.12 สงขลา เตือนระวังป่วยโรคลมแดดหรือ“ฮีทสโตรก” แนะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด
“รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2565
เชิญชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็ม 3 ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต ได้ถึง 41 เท่า
​สคร.12 สงขลา เตือนผู้ปกครอง ระวังบุตรหลานรับประทานไส้กรอกไม่มีคุณภาพ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
Tags: สคร.
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1135 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  566 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  343 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  281 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง