คอลัมน์แนะนำ

​สธ.สงขลา เตือน!! ประชาชนสังเกตอาการเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเนื่องในโอกาส “วันรณรงค์โรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก(World Stroke Day) ปี 2565”

เมื่อ: 10:28 น. 29 ต.ค. 65   1776 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนให้ประชาชนสังเกต อาการตนเอง ตามหลักการ F.A.S.T. : Face Arm Speech Time คือปากเบี้ยว/หน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัด รีบไปโรงพยาบาล ภาย ใน 4 ชั่วโมงครึ่ง และรับการฟื้นฟูร่างกายให้เป็นปกติได้เร็วขึ้น เพราะหากเข้ารับการรักษาเร็วจะมีโอกาสหาย ผลแทรกซ้อนต่ำ และความพิการน้อยลง

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าในกลุ่มประชากรของโลก 1 ใน 4 คน มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ2ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต ร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันรณรงค์โรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก(World Stroke Day) ปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมสังเกตอาการ/สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเพื่อรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด รวมทั้งการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต คือภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหรือมีเลือดออกในสมองหรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย ทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความพิการ และเสียชีวิตได้ หากรับการรักษาไม่ทันเวลา ขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองตามหลักการ F.A.S.T. ดังนี้ F (Face) ใบหน้าชาหรืออ่อนแรง ปากเบี้ยว มุมปากตก ตามัวเห็นภาพซ้อน A(Arm) แขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งยกแขนหรือขาไม่ขึ้น S (Speech) พูดไม่ชัด พูดลำบาก มีปัญหาในการพูด T(Time) ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง หากพบอาการข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดหรือโทรสายด่วน1669 เพื่อจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด ซึ่งจากสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณร้อยละ 10 สามารถกลับมาเป็นปกติได้ และอีกส่วนหนึ่งอาจหลงเหลืออาการเล็กน้อย บางคนหลงเหลือความพิการปานกลางถึงรุนแรง เช่น มีภาวะเกร็ง อ่อนแรงที่ส่งผลต่อการเดิน และร้อยละ 30 จะเป็นกลุ่มที่มีผลลัพธ์ของการรักษาค่อนข้างแย่หรือเสียชีวิต

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เลิกสูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารรสเค็มจัดและอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หากมีโรคร่วมอาจจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:28 น. 29 ต.ค. 65   1776 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการกล้าดีพิทักษ์สมองปีที่1สัญจร
จังหวัดสงขลา ชวนร่วมกิจกรรม"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"
สธ.สงขลา จัดงาน มหกรรมคนปฐมภูมิ Narathiwat 2017
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เมื่อ: 16:48ข่าวสารบ้านเรา
​อบจ.สงขลาส่งมอบสนามกีฬาและลู่วิ่งมาตรฐานสากลแก่อบต.คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 22:21ข่าวสารบ้านเรา
สยามนครินทร์ ขอแบ่งปันเทคนิคการดูแลสุขภาพ SKT
เมื่อ: 21:06ประชาสัมพันธ์
​อบจ.สงขลา ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ
เมื่อ: 20:58ข่าวสารบ้านเรา