คอลัมน์แนะนำ

​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 เน้นย้ำ “Equalize: ทำให้เท่าเทียม” ยุติเอดส์

เมื่อ: 11:46 น. 28 พ.ย. 65   1199 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 (World AIDS Day) สร้างการรับรู้ภายใต้ประเด็นสารรณรงค์ คือ “Equalize: ทำให้เท่าเทียม” โดยการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี สร้างค่านิยมให้สังคมไทยใหม่ว่า เอดส์เป็นเรื่องปกติ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ การเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์เป็นเรื่องปกติ

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในเขตสุขภาพที่ 12 (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2565 ) พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ 22,648 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัส 19,027 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตสะสม จำนวน 11,111 ราย เมื่อพิจารณาในแต่ละจังหวัด จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ มากที่สุด คือ 9,718 ราย รองลงมา คือ ตรัง 3,766 ราย, พัทลุง 2,808 ราย,นราธิวาส 2,074 ราย, สตูล 1,454 ราย, ยะลา 1,448 ราย และปัตตานี 1,380 ราย ตามลำดับ โดยในปี 2565 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 926 ราย (สงขลา 421 ราย, ตรัง 146 ราย, พัทลุง 106 ราย, นราธิวาส 93 ราย, ปัตตานี 60 ราย, สตูล 53 ราย และ ยะลา 47 ราย) และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จำนวน 672 ราย (สงขลา 248 ราย, นราธิวาส 98 ราย, ตรัง 91 ราย, พัทลุง 76 ราย, ยะลา 59 ราย, สตูล 52 ราย และ ปัตตานี 48 ราย) (ข้อมูลจาก NAP Web Report ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565)

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวว่า โบว์สีแดง เป็นสัญลักษณ์ เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของผู้ป่วยเอชไอวีที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย “ทำให้เท่าเทียม” (Equalize) มุ่งสู่การยุติเอดส์ เริ่มต้นได้ที่ทุกคน โดยการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเท่าเทียม จนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ รวมทั้งสร้างค่านิยมให้สังคมไทยใหม่ว่า เอดส์เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น ทุกบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและการใช้ ถุงยางอนามัยในการป้องกัน เป็นเรื่องปกติในสังคม การกล้าที่จะตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการเข้ารับบริการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันเอดส์โลกในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สคร.12 สงขลา ได้สนับสนุนสื่อรณรงค์วันเอดส์โลก และถุงยางอนามัย แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อเป็นสื่อความรู้และสนับสนุนให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ ณ โรงพยาบาล นอกจากนี้ สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 
เมื่อ: 11:46 น. 28 พ.ย. 65   1199 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สคร.12 เตือน ปชช. ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วยด้วยโรคเมลิออยโดสิส เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดบาดเจ็บ – เสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
สคร.12 สงขลา ย้ำ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิต
​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2565
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2812 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2603 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2168 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2072 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1572 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1331 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1330 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1088 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1066 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1048 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง