​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดบาดเจ็บ – เสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


27 ธ.ค. 2565

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566) ภายใต้แนวคิดในการ รณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตสุขภาพที่ 12 ว่า จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดตรัง สงขลา และพัทลุง โดยการบาดเจ็บทางถนนและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ลดลงจากปี 2564 ทั้งนี้ พบผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุ 10 - 19 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 87 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 64 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 12 ในจำนวนนี้เป็นผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปีร้อยละ 8 ขณะที่วันเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดคือวันที่ 1 มกราคม 2565 ส่วนวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดคือ วันที่ 1 และ 3 มกราคม 2565 ซึ่งเวลาระหว่าง 18.00 – 19.00 น. เป็นช่วงเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด และส่วนใหญ่เกิดในถนนสายหลักกรมทางหลวง รองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวงชนบท สคร.12 สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนก่อนเดินทางปีใหม่นี้ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร รวมทั้งหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่สำคัญขอเน้นย้ำ ประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMHT โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการโรคทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 และหากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669