​ม.อ.ชี้ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ เพิ่มโอกาสขยายตลาดกิจการฮาลาลไทย


14 มี.ค. 2566

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 อธิการฯ ม.อ.เชื่อหลังฟื้นสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย ช่วยเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการฮาลาลไทยในการขยายตลาดที่กว้างขึ้น

(14 มี.ค.66) ห้องสุคนธาฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน “กิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมี คุณวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย มายิด บิน มูฮัมหมัด อัล-ฎออียาน ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนาอิสลามประจำสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านฮาลาลในทุกมิติ และสามารถดำเนินงานด้านกิจการฮาลาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณ กระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม การดะอ์วะห์และการเผยแพร่ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สำหรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการเรียนหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 ซึ่งจากการที่ไทยและซาอุดิอาระเบีย ฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการฮาลาลไทยในการขยายตลาดไปยังซาอุฯ ได้มากขึ้น นับเป็นอาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย และขอขอบพระคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดทำหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3 (ทุนจากกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม การดะอ์วะห์และการเผยแพร่ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย) โดยหลักสูตรฯ รุ่นที่ 3 มีการเริ่มต้นรับสมัครผู้เรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 โดยมีผู้สมัครจำนวน 32 ราย ซึ่งมีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี (เมื่อวันที่ 4 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566) จากนั้นผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติ (เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2566) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามสมุทรปราการ ในวันนี้ผู้เรียนหลักสูตรข้างต้น ได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 31 ราย ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งเสริมต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ยืนยันความสามารถในการทำงานทั้งในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ในงานควบคุมความปลอดภัยในอาหาร และการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มของไทย ที่จะมี “มืออาชีพ” ที่สามารถมีส่วนสำคัญในการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา และตามมาตรฐานอาชีพ เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผู้บริโภคทั้งชาวไทย และพี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074 - 289292

Facebook : https://www.facebook.com/halalpsu

Website: http://www.halinst.psu.ac.th