​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”


7 เม.ย. 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2566) ภายใต้การรณรงค์“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขอเชิญชวนผู้ปกครองใส่คาร์ซีทให้เด็กขณะเดินทาง และเน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลากล่าวว่า จากระบบบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2564) พบว่ามีเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1,155 ราย ในจำนวนนี้มี 221 ราย เป็นเด็กที่เสียชีวิตขณะโดยสารรถยนต์ (เฉลี่ยปีละ 44 ราย) และจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) พบว่ากลุ่มเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการใช้เบาะนิรภัยเพียงร้อยละ 3.46% โดยองค์การอนามัยโลก ได้สนับสนุนการใช้ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็กซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ได้ถึงร้อยละ 70 ในขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่13) พ.ศ.2565 มาตราที่ 123 ระบุไว้ว่าคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

สคร.12 สงขลา แนะนำการเลือกคาร์ซีทที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้แก่ 1) ควรจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และใช้งานอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์ 2) เลือกรูปแบบคาร์ซีทและติดตั้งให้เหมาะสมตามช่วงอายุ สรีระ น้ำหนัก ส่วนสูงของเด็ก โดยคาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี ควรใช้คาร์ซีทแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ ซึ่งจะปลอดภัยมากที่สุด หรือเด็กที่มีอายุ 2 - 6 ปี สามารถใช้คาร์ซีทแบบหันมาด้านหน้าได้ ส่วนเด็กที่เริ่มโต ควรใช้บูสเตอร์ซีท ที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติ 3) มีมาตรฐานความปลอดภัย จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ กรณีเลือกใช้คาร์ซีทมือสอง สภาพต้องไม่มีรอยบุบหรือแตก สายรัดหรือเข็มขัดมีสภาพดี และอายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี 4) อ่านคำแนะนำการใช้การติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และ 5) สำหรับรถเก๋ง ควรติดตั้งคาร์ซีทสำหรับเด็กที่เบาะหลัง ไม่ควรติดตั้งคาร์ซีทสำหรับเด็กที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือ ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ให้ใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาร์ซีท เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กขณะโดยสาร และขอเน้นย้ำ ผู้ขับขี่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ขณะขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร และที่สำคัญ“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 และหากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669