คอลัมน์แนะนำ

ไทยเร่งแก้ทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อ: 11:13 น. 26 ก.พ. 59   3054 ครั้ง

ไทยเร่งแก้ทำประมงผิดกฎหมาย

เรียบเรียงโดย พรรณี  ตั้งใจสถาปัตย์

ประเทศไทยมีการทำประมงเกินศักยภาพของปริมาณสัตว์น้ำมาเป็นเวลานานจากเรือประมงที่มีจำนวนมาก ขาดการควบคุม ขณะเดียวกันยังมีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ส่งผลให้จำนวนปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

001.jpg

ปัญหาดังกล่าว ทำให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน  โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยูมีความคืบหน้า รวมทั้งร่างพระราชกำหนดการประมง แผนบริหารจัดการประมงทะเล แผนการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ แผนควบคุมและตรวจตราการทำประมงแห่งชาติ แผนการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในภาคประมง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของราคากลางในการซื้อขายเรือประมงพร้อมส่วนประกอบ และคณะกรรมการพิจารณากลุ่มประกอบการที่สมควรได้รับเงินชดเชย ในการหยุดออกเรือประมง และความเหมาะสมของวงเงิน นอกจากนี้ ๕ณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) ยังเสนอให้

- การให้ความช่วยเหลือภาระหนี้สิน เนื่องจากาการที่ผู้ประกอบการประมงต้องหยุดออกเรือ ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมได้

- การชดเชยให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้

- มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ จัดให้มีสินเชื่อในอัตราพิเศษ

- การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย หรือเปลี่ยนอาชีพ

รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข

ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูของไทยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรปในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบาย แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู ประกอบด้วยแผนงานหลัก 6 แผนงาน ได้แก่ การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง, การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง, การจัดทำระบบติดตามเรือ, การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability), การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง และการจักทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ความควบคุม ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการทำประมงไอยูยูของเรือประมงไทย ทั้งภายในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันสินค้าสัตว์น้ำไอยูยูจากต่างประเทศที่เข้ามายังประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ท่านผู้อ่านสามารถส่งไปรษณียบัตร แสดงความคิดเห็นแนะนำรายการได้ที่ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-618-2323 ต่อ 1626-27

 
เมื่อ: 11:13 น. 26 ก.พ. 59   3054 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ
ประมงสงขลา แจ้งเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูฝนของภาคใต้
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลทำการตรวจเรือและจอดเทียบเรือสงขลา
ข่าวล่าสุด
​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
เมื่อ: 09:03รอบรั้วการศึกษา
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  725 ครั้ง
 2. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  593 ครั้ง
 3. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  593 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  535 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  520 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  484 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  454 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  424 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  354 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  344 ครั้ง
 1. ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
  0 ครั้ง
 2. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 3. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 5. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 6. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 7. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 8. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง