คอลัมน์แนะนำ

เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อ: 10:55 น. 5 มี.ค. 59   1819 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเก็บแบบสอบถามกับประชาชน จำนวน 420 คน และนำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 25559 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ในส่วนของข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.7 เพศหญิง ร้อยละ 52.1 และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 35 – 44 ปี คิดเป็น  ร้อยละ 31.4  ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 45.0  

01.jpg

                               

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2559  โดยความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  รายได้จากการทำงาน  และโอกาสในการหางานทำ ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายรวมแทบทุกด้านปรับตัวลดลง ทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน  รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า  รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ  และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 67.8 และ 67.3 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 16.5 และ 19.9 ที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน และโดยเฉพาะด้านรายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 16.7 ที่เชื่อว่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ จากเหตุการณ์คาร์บอม จังหวัดปัตตานี และเป็นเพราะประชาชนส่วนหนึ่งไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ก็ตาม

โดยปัจจัยที่ประชนชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด คือ การว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน ค่าครองชีพ และการเมือง คิดเป็นร้อยละ 17.4  15.7 และ 14.0 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกคือ เศรษฐกิจทั่วไป รองลงมา คือ การว่างงาน ค่าครองชีพ และหนี้สินครัวเรือน ตามลำดับ

 
เมื่อ: 10:55 น. 5 มี.ค. 59   1819 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

SME ภาคใต้ จัด SME Talk สู้ภัยโควิด19
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
ม.หาดใหญ่บินร่วมประชุมจีน เตรียมผลักดันคุณภาพการศึกษา ไทย-จีน
ม.หาดใหญ่ ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวล่าสุด
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา
​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ: 16:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  716 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  584 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  519 ครั้ง
 4. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  512 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  472 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  449 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  406 ครั้ง
 8. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  351 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  339 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  336 ครั้ง
 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 2. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 4. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 5. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 6. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 7. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 9. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง
 10. ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง