คอลัมน์แนะนำ

สคร. 12 สงขลา เชิญชวน ผู้สูงอายุรับคัดกรองตรวจวัณโรค ย้ำ รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

เมื่อ: 16:56 น. 25 ส.ค. 61   2308 ครั้ง

 สคร. 12 สงขลา เชิญชวน ผู้สูงอายุรับคัดกรองตรวจวัณโรค ย้ำ รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

001.jpg

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและตายในหลายๆประเทศทั่วโลก โดยสถานการณ์วัณโรคในเขต 12 จังหวัดสงขลา ปี 2555-2560 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จลดลง การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอช ไอ วี, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้ต้องขัง และผู้ที่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 374 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารร้อยละ 34, กลุ่มตัวอย่างไม่เคยตรวจวัณโรค ร้อยละ 54.8, ไม่ทราบว่าผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อวัณโรค ร้อยละ 54.3 และเคยมีอาการไอเรื้องรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ร้อยละ 17.4  

ดร.นายแพทย์สุวิช  ธรรมปาโล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเชื้อวัณโรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อน อาจนานหลายสิบปีแล้ว และซ่อนตัวอยู่อย่างสงบ เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันลดลง เชื้อวัณโรคที่เคยสงบอยู่ก็จะแบ่งตัวลุกลามทำให้ป่วยเป็นวัณโรค ยิ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคขาดสารอาหาร โรคไต โรคมะเร็ง จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเชื้อโรคก็จะเอาชนะภูมิต้านทานได้ง่าย ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการป่วยสูงขึ้น หากพบว่ามีน้ำหนักลดผิดปกติ ร่วมกับมีไข้ต่ำๆ ในตอนบ่ายหรือเจ็บ เจ็บหน้าอก อาจมีอาการไอหรือไม่มีอาการไอร่วมด้วยก็ตาม ควรรีบไปตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค หรือกรณีที่ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆอยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ หากมีอาการไอร่วมด้วย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อได้รับการตรวจรักษา อย่างไรก็ตาม หากการเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และลดการเสียชีวิตของวัณโรคในผู้สูงอายุได้

“หากประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ลงได้ และยังช่วยให้วัณโรคหมดไปจากประเทศไทย”

เพราะวัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยต้องอาศัยเครือข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาให้หายขาด และขอให้ประชาชนร่วมกันตระหนัก ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาวัณโรคที่ได้ผล นำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือเมืองไทยปลอดวัณโรค หากมีข้อสงสัยเกี่ยวหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกับวัณโรคสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 

ข่าวโดย จีรภา รักแก้ว นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 

 
เมื่อ: 16:56 น. 25 ส.ค. 61   2308 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รับเทศกาลสงกรานต์ สคร. 12 สงขลา ชวน ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพิ่มความปลอดภัย
สคร. 12 สงขลา เตือนฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังโรคหัดในยะลา หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย
สคร. 12 สงขลา เผย “โรคฉี่หนู”ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน
สคร. 12 สงขลา ยืนยัน ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง ไม่ได้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1407 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1286 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1251 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1119 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  954 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง