คอลัมน์แนะนำ

1 ธันวาคม 2561 วันเอดส์โลก สคร.12 ชี้ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

เมื่อ: 10:03 น. 30 พ.ย. 61   2387 ครั้ง

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา  

วันเอดส์โลก.jpg

ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยว่า จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 432,084 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ประมาณ 333,784 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กดไวรัสสำเร็จ (VL <1,000) อยู่ประมาณ 273,045 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เพื่อยุติการแพร่กระจายโรค ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาพลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน คือการทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว และการส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว (Same Day ART) โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้

ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิดของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) “Know Your Status: ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก งานโรคเอดส์ สคร.12 สงขลา ได้ผลิตสื่อไวนิลเรื่องโรคเอดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์

โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้สถานะตนเอง ประเมินความเสี่ยงได้ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว และสามารถป้องกันตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วจะได้รับบริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นสามารถสร้างครอบครัว สังคมและชุมชน จนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

WAD_2018.jpgPrEP-PEP.jpg

ข่าวโดย จีรภา รักแก้ว นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

 

 
เมื่อ: 10:03 น. 30 พ.ย. 61   2387 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562
เมื่อ: 14:09ประชาสัมพันธ์
นิสิต ม.ทักษิณ เล่าประสบการณ์ดีๆ ที่ค่ายนานาชาติ รัฐซาราวัค มาเลเซีย
เมื่อ: 13:36คอลัมน์แนะนำ
สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา 1 ใน 10 แห่งของประเทศ
เมื่อ: 11:43ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา นำโนราภาคใต้ นาฏลักษณ์ทักษิณ โชว์การแสดงเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
เมื่อ: 11:39รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  20539 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16822 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  10167 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  9679 ครั้ง
 5. ครอบครัวของหนุ่มขับเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกมาขอโทษทั้งน้ำตา เจ้าตัวเสียใจมาก
  7918 ครั้ง
 6. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7741 ครั้ง
 7. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5585 ครั้ง
 8. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5264 ครั้ง
 9. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4804 ครั้ง
 10. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  4375 ครั้ง
 1. เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562
  0 ครั้ง
 2. นิสิต ม.ทักษิณ เล่าประสบการณ์ดีๆ ที่ค่ายนานาชาติ รัฐซาราวัค มาเลเซีย
  0 ครั้ง
 3. สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา 1 ใน 10 แห่งของประเทศ
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา นำโนราภาคใต้ นาฏลักษณ์ทักษิณ โชว์การแสดงเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
  0 ครั้ง
 5. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ เดินหน้าสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล
  0 ครั้ง
 6. ดีเจนัฏฐ์ อดีตเด็กช่างฝันถึงวันฟ้าใหม่ในรั้ว มรภ.สงขลา ก้าวสู่ นักสื่อสารมวลชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
  0 ครั้ง
 7. ตำรวจรถไฟ จับกุมหญิงสาวมุสลิมกัมพูชา 3คนลักลอบเข้าเมือง-เร่งขยายผลเชื่อมี่เอี่ยวค้ามนุษย์
  0 ครั้ง
 8. หลายรายการติดต่อหนุ่มซิ่งเก๋งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ออกทีวี แต่เจ้าตัวยังเครียด-เจ้าของร้านบอกเห็นใจ
  0 ครั้ง
 9. ชุดปราบกรามโจรกรรมรถ บุกจับแก๊งลักรถพื้นที่รัตภูมิ และขยายต่อไปสิงหนคร
  0 ครั้ง
 10. แค่เดินชนกัน หนุ่มพามีดบุกเดี่ยวกะฟันช่างร้านซ่อมจยย.แต่โดนรุมสวนวิ่งหนีตายแทบไม่ทัน
  0 ครั้ง