คอลัมน์แนะนำ

1 ธันวาคม 2561 วันเอดส์โลก สคร.12 ชี้ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

เมื่อ: 10:03 น. 30 พ.ย. 61   2569 ครั้ง

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา  

วันเอดส์โลก.jpg

ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยว่า จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 432,084 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ประมาณ 333,784 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กดไวรัสสำเร็จ (VL <1,000) อยู่ประมาณ 273,045 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เพื่อยุติการแพร่กระจายโรค ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาพลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน คือการทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว และการส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว (Same Day ART) โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้

ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิดของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) “Know Your Status: ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก งานโรคเอดส์ สคร.12 สงขลา ได้ผลิตสื่อไวนิลเรื่องโรคเอดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์

โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้สถานะตนเอง ประเมินความเสี่ยงได้ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว และสามารถป้องกันตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วจะได้รับบริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นสามารถสร้างครอบครัว สังคมและชุมชน จนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

WAD_2018.jpgPrEP-PEP.jpg

ข่าวโดย จีรภา รักแก้ว นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

 

 
เมื่อ: 10:03 น. 30 พ.ย. 61   2569 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ปตท.บ้านไร่ กำลังเร่งก่อสร้างอีกไม่นานคงได้แวะ7-11 และกินกาแควกันหล่าว
เมื่อ: 12:55Gimyong Style
เปิดการสัมมนาวิชาการฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 11:44ข่าวสารบ้านเรา
AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter ด้วยนวัตกรรม IoT สำเร็จเป็นรายแรกในไทย
เมื่อ: 11:28คอลัมน์แนะนำ
เล่าเรื่องเชฟรอนพลังใจพลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งปลดหนี้ชุมชน สำเร็จจากเมืองนคร
เมื่อ: 11:19คอลัมน์แนะนำ

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  31859 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10424 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7814 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7704 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  6989 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5273 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  4870 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4502 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4490 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3955 ครั้ง
 1. ​ปตท.บ้านไร่ กำลังเร่งก่อสร้างอีกไม่นานคงได้แวะ7-11 และกินกาแควกันหล่าว
  0 ครั้ง
 2. เปิดการสัมมนาวิชาการฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 3. AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter ด้วยนวัตกรรม IoT สำเร็จเป็นรายแรกในไทย
  0 ครั้ง
 4. เล่าเรื่องเชฟรอนพลังใจพลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็งปลดหนี้ชุมชน สำเร็จจากเมืองนคร
  0 ครั้ง
 5. สงขลา เตรียมจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22-26 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 6. คนงานก่อสร้างเครียดเงินไม่พอใช้ผูกคอตายลาโลก
  0 ครั้ง
 7. หาดทิพย์ สานต่อ โครงการ แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2
  0 ครั้ง
 8. ปี62 ยุงลายดุ มีแนวโน้มพบโรคไข้เลือดออกได้เร็วขึ้น สธ.สงขลาพบผู้ป่วยแล้วกว่า 590 ราย
  0 ครั้ง
 9. นายตำรวจสภ.บางกล่ำ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขณะปฏิบัติหน้าที่
  0 ครั้ง
 10. แค่ชั่วโมงเดียว ฝนคลายร้อนจาก 38 องศา สู่ 24 องศา
  0 ครั้ง