คอลัมน์แนะนำ

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด

เมื่อ: 14:34 น. 21 ธ.ค. 61   1858 ครั้ง

บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด

City Real Estate.jpg

จำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย อ้างอิงจากข้อมูลรายงานธุรกรรมการ   ชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส 2 ปี 2561 ปัจจุบันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์รวม 102.8 ล้านใบ ส่วนใหญ่เป็นบัตรเดบิตจำนวน 63.5 ล้านใบ และรองลงมาเป็นบัตรเครดิต จำนวน 21.3 ล้านใบ อย่างไรก็ดี พบว่าการใช้งานบัตร เดบิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพื่อการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ซึ่งแท้จริงแล้ว บัตรเดบิตยังมีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานอย่างอื่น วันนี้จึงอยากให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกับบัตรเดบิตมากยิ่งขึ้น ทราบข้อแตกต่างกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต รวมถึงมีคำแนะนำการใช้งานบัตรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

บัตรเดบิต (Debit Card) คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารออกให้ โดยผูกข้อมูลกับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครื่อง ATM (เหมือนบัตรเอทีเอ็ม) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การถอนเงิน การโอนเงิน การสอบถามยอด และการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งที่ร้านค้าและการซื้อออนไลน์ โดยเป็นการหักชำระเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรทันที ปัจจุบันมีบัตรเดบิตหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดา (ไม่มีประกันคุ้มครอง) หรือแบบมีประกันคุ้มครอง ซึ่งแต่ละประเภทบัตรเดบิตจะมีสิทธิประโยชน์และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ถือบัตรต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ตามเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการบัตร โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตได้จากเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน > เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ > บัตรเดบิต (https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productdisclosure.aspx)

000001.jpg

ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างบัตรเดบิตกับบัตรเอทีเอ็ม คือบัตรเดบิตสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตรผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือการซื้อออนไลน์ ซึ่งผู้ถือบัตรต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยการใส่เลขบัตรเดบิต 16 หลัก รหัส CVV (เลข 3 หลัก ด้านหลังบัตร) วันหมดอายุของบัตร และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP: One Time Password) ที่ได้รับทาง SMS

นอกจากบัตรเอทีเอ็มแล้ว คุณผู้อ่าน อาจสงสัยว่าแล้วบัตรเดบิตกับบัตรเครดิต ต่างกันอย่างไร?

บัตรเดบิตสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับบัตรเครดิต แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการหักชำระเงิน โดยบัตรเดบิตจะหักชำระเงินจากบัญชีเงินฝากทันที นั่นหมายถึงผู้ถือบัตรเดบิตต้องมีเงินในบัญชีให้เพียงพอกับค่าสินค้าและบริการ ขณะที่บัตรเครดิต จะเป็นการ “ซื้อก่อนแล้วชำระเงินภายหลัง” ซึ่งก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล โดยผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้จ่ายได้ภายในวงเงินที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด และมีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากกรณีชำระล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเกิดขึ้น

การใช้บัตรเดบิตเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด มีประโยชน์สำคัญแก่ประชาชนอย่างพวกเรา คือ เพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินด้วยระบบ Chip card ของบัตรเดบิตแทนที่ระบบแถบแม่เหล็กของบัตรเอทีเอ็มซึ่งมีโอกาสถูกมิจฉาชีพคัดลอกข้อมูลบัตรแล้วนำไปกดเงินได้ (Skimming) เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการชำระค่าสินค้าแทนการต้องไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดและความผิดพลาดจากการได้รับเงินทอน และสามารถเรียกดูรายการชำระเงินย้อนหลังได้ทั้งจาก Mobile Banking Internet Banking และจากการอัพเดทสมุดบัญชี

000002.jpg

แม้ว่าการใช้งานบัตรเดบิตจะมีข้อดีมากมาย แต่หากใช้งานไม่ระวัง อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ ดังนั้นจึงมีวิธีใช้งานบัตรเดบิตให้ห่างไกลมิจฉาชีพมาฝาก ไม่ว่าจะเป็น (1) ไม่ตั้งรหัสผ่านง่ายต่อการสุ่มเดา เช่น วันเกิด และไม่เก็บรหัสผ่านไว้รวมกับบัตร รวมถึงควรเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ (2) ปิดบังรหัส CVV (เลข 3 หลัก ด้านหลังบัตร) เนื่องจากเป็นรหัสเพื่อยืนยันตัวตนในการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งหากมิจฉาชีพได้รหัสนี้ไป ก็มีโอกาสที่จะนำไปใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ (3) ไม่ปล่อยให้บัตรคลาดสายตา โดยเฉพาะเวลาพนักงานนำไปรูดชำระเงิน (4) เปิดใช้บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชีผ่าน SMS เพื่อให้ทราบทุกครั้งหากมีการรูดบัตรชำระค่าสินค้า และ(5) ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นก่อนการรูดซื้อสินค้า และหลังจากใช้จ่ายไปแล้วในรายการเดินบัญชี หรือ Application ของบัตร

การส่งเสริมให้ใช้บัตรเดบิต ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่รัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุน เพื่อลดการใช้เงินสด ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการจัดการธนบัตรของประเทศได้จำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตและขนส่งธนบัตรมีมูลค่ามากถึง 50,000 ล้านบาท รู้อย่างนี้แล้ว ลองหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดกันเถอะ

 

 

ที่มา   1. บัตรเดบิต

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/payment/Pages/debit.aspx

2. บัตรเดบิตใช้แล้วจะติดใจ

http://www.epayment.go.th/home/app/project-2

3. รายงานธุรกรรมการชำระเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Documents/Q2_2561.pdf

4. เส้นทางสู่สังคม (กึ่ง) ไร้เงินสด?

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_28Aug2018.pdf

 

 

ผู้จัดทำ : นางสาวญาณิศรา ศตะรัต

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

 
เมื่อ: 14:34 น. 21 ธ.ค. 61   1858 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ภาคใต้ ตอน บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เกษียณปลอดภัยจากเงินเฟ้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินเฟ้อตัวร้าย ขโมยเงินในกระเป๋า
ธปท.ใต้ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล
ข่าวล่าสุด
​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
เมื่อ: 16:02ข่าวสารบ้านเรา
​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
เมื่อ: 15:53เศรษฐกิจบ้านเรา
​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
เมื่อ: 15:05คอลัมน์แนะนำ
​"นิพนธ์" สั่งอจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง และวางแผนดูแลพื้นที่คลองวงรอบรับศูนย์ราชการใหม่
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  481 ครั้ง
 2. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  466 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  325 ครั้ง
 4. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  320 ครั้ง
 5. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  310 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  282 ครั้ง
 7. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  273 ครั้ง
 8. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  268 ครั้ง
 9. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  268 ครั้ง
 10. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  267 ครั้ง
 1. ​นายกนครสงขลา ตรวจสอบพร้อมชี้แจงกรณีพบซากลิงตกลงไปตายในแทงค์น้ำบริเวณเขาตังกวน
  0 ครั้ง
 2. ​โคคา-โคล่า มอบอีก 12 ล้านบาทสนับสนุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด เสริมความพร้อมหน่วยงานสาธารณสุข
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอน ช่วยชีวิตเต่าทะเลติดอวนประมวงชาวบ้าน สะท้อนปัญหาขยะในทะะเลไทย
  0 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" สั่งอจน.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง และวางแผนดูแลพื้นที่คลองวงรอบรับศูนย์ราชการใหม่
  0 ครั้ง
 5. ​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
  0 ครั้ง
 6. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  0 ครั้ง
 8. เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  0 ครั้ง
 9. ​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  0 ครั้ง