G-SPECIAL

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด.บ้านชายควน ปาดังเบซาร์

เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1433 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


(19 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 8 นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 นาย วิทยากรสอนศาสนา 1 นาย และครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 1 นาย มีนักเรียน 148 คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม โดยผลการประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผลและความสามารถด้านคำนวน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (NT) สูงกว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ สำหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทั้งหมด

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2-3 เรื่องรักการอ่าน สหกรณ์นักเรียน และโครงการฝึกอาชีพ พร้อมทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวัน โดยจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งโครงการประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันได้ขยายความรู้สู่ชุมชน เช่น การปลูกพืชผักหมุนเวียนแบบปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ดำ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการปลูกไม้ผลและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

ในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถผลิตเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี และมีการขยายผลไปสู่ครัวเรือน โดยการให้นักเรียนนำกลับไปปลูกที่บ้าน แล้วนำผลผลิตที่ได้กลับมาประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปขายหรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนต่อไป

ด้านกิจกรรมการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักงานอาชีพรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า แจกันไม้ไผ่ ร้อยลูกปัดและการทำขนมทองม้วน

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่ พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง ซึ่งหมู่บ้านนี้มี 166 ครัวเรือน ประชากร 891 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 9 หมื่นบาทต่อปี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1433 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
เมื่อ: 14:29รายงานพิเศษ
​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
เมื่อ: 13:59คอลัมน์แนะนำ
​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
เมื่อ: 13:21เศรษฐกิจบ้านเรา
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
เมื่อ: 13:17เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาไม่ปิดเมืองแต่เพิมมาตรการเข้มปิดสถานบันเทิง สนามมวย พื้นที่เสี่ยง ย้ำทุกฝ่ายเข้มงวดจริงจัง
  14161 ครั้ง
 2. จ.สงขลา แถลงข่าว สถานการณ์โรค COVID-19 หลังพบ ผู้ป่วย เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 12 ราย เดินหน้าคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
  3135 ครั้ง
 3. นักวิจัย ม.ทักษิณ สกัดแอลกอฮอล์เข้มข้น 90-95% จากสุรากลั่นชุมชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลนในท้องตลาด
  2525 ครั้ง
 4. ​10 มีนาคม "วันสงขลา" 178 ปี หลบมาบ้านเราพบกิจกรรมมากมายตลอดเดือนมีนาคม
  2321 ครั้ง
 5. "เดอะ บัดดี้ จีเนียส" โรงเรียนทางเลือกหลักสูตรฟินแลนด์แห่งแรกในภาคใต้ (The Buddy Genius School)
  2102 ครั้ง
 6. ประชุมด่วนส่วนราชการติดชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังมาเลย์ติดเชื้อโควิค19 วันเดียวพุ่งพรวดกว่า 140 คน
  1881 ครั้ง
 7. ​เปิดตัวโครงการ The Train Line คอนโดมิเนียมน้องใหม่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งเมืองหาดใหญ่ พรีเซล 1.49 ล.
  1855 ครั้ง
 8. ​สุชาติ จันทรโชติกุล VS สาคร ทองมุณี ณ นาทีนี้ใครแต้มเหนือกว่า
  1703 ครั้ง
 9. เตรียมตัวกันเลย กกพ. แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
  1245 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ สงขลา เผยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 พร้อมกำชับทุกหน่วย เดินหน้ามาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการขนส่งสาธารณะ
  1244 ครั้ง
 1. ​สถานการณ์ COVID-19 ที่สงขลา ผู้ป่วยสะสม 23 ราย หายแล้ว 3 ราย (28-03-63)
  0 ครั้ง
 2. ​คิดให้ชัวร์ ก่อนเล่นแชร์ (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 3. ​กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง
  0 ครั้ง
 4. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอฟ Farmbook ลดเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด
  0 ครั้ง
 5. ​ปศุสัตว์ยืนยันสงขลาเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่วันละล้านฟอง เพียงพอกับความต้องการ ชี้การกักตุนมีความผิดตามกฎหมาย
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองด่านตรวจป้องกันCOVID-19 ณ ด่านรับแพรก อำเภอระโนด
  0 ครั้ง
 7. ​มท. 2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 พร้อมรับมือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้าง
  0 ครั้ง
 9. ​อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านเชื้อไวรัสโควิด – 19
  0 ครั้ง
 10. ​ขับ BMW X1 ฟรีตลอดปี พร้อมรับสิทธิ์พิเศษมากมาย เฉพาะที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง