G-SPECIAL

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด.บ้านชายควน ปาดังเบซาร์

เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1756 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


(19 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 8 นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 นาย วิทยากรสอนศาสนา 1 นาย และครูแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 1 นาย มีนักเรียน 148 คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม โดยผลการประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผลและความสามารถด้านคำนวน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (NT) สูงกว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ สำหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทั้งหมด

ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2-3 เรื่องรักการอ่าน สหกรณ์นักเรียน และโครงการฝึกอาชีพ พร้อมทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวัน โดยจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งโครงการประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันได้ขยายความรู้สู่ชุมชน เช่น การปลูกพืชผักหมุนเวียนแบบปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ดำ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการปลูกไม้ผลและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

ในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถผลิตเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี และมีการขยายผลไปสู่ครัวเรือน โดยการให้นักเรียนนำกลับไปปลูกที่บ้าน แล้วนำผลผลิตที่ได้กลับมาประกอบเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปขายหรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนต่อไป

ด้านกิจกรรมการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักงานอาชีพรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า แจกันไม้ไผ่ ร้อยลูกปัดและการทำขนมทองม้วน

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่ พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง ซึ่งหมู่บ้านนี้มี 166 ครัวเรือน ประชากร 891 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 9 หมื่นบาทต่อปี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1756 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
เมื่อ: 12:39ข่าวสารบ้านเรา
เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
เมื่อ: 11:30เศรษฐกิจบ้านเรา
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
เมื่อ: 09:38ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
เมื่อ: 19:26รอบรั้วการศึกษา

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  983 ครั้ง
 2. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  267 ครั้ง
 3. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  186 ครั้ง
 4. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  160 ครั้ง
 5. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  142 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  142 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  134 ครั้ง
 8. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  116 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  114 ครั้ง
 10. ​ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม
  109 ครั้ง
 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  0 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 3. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  0 ครั้ง
 5. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
  0 ครั้ง
 6. เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
  0 ครั้ง
 7. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 แนะ “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”
  0 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  0 ครั้ง