G-SPECIAL

​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

เมื่อ: 21:11 น. 7 ส.ค. 63   367 ครั้ง

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

( ๗ ส.ค.๖๓) พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อสงเคราะห์รับเด็กจากครอบครัวที่ยากไร้ ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๕๘๒ คน ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๑๙๐ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒๗๑ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๒๑ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๘ คน พื้นที่ของโรงเรียน จำนวน ๒๐๐ ไร่ โดยจัดการศึกษาการเรียนการสอน แบบวอลดอร์ฟ คือ การสร้างความสมดุลของจิตมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จากการใช้วินัยในตนเอง ในระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริและบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก ครู และโรงเรียน โดยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัด โดยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี และภาคเอกชนส่งครูมาสอนวิชาต่าง ๆ เช่น ตัดเย็บทำขนม และปลูกผักสวนครัว

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในโรงเรียน ซึ่งเป็นน้ำป่าไหลหลากโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวแก้ไข การติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับทักษะการอาชีพ อาทิ การเกษตร ตัดเย็บ ทำขนม และ การทำพวกกุญแจ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดีงาม และให้ประพฤติตนเป็นที่รักของครู ผู้ปกครอง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติอีกด้วยเพราะทุกคนเป็นบุคคลที่มีความโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อันสูงส่ง

ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 21:11 น. 7 ส.ค. 63   367 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
เมื่อ: 14:03คอลัมน์แนะนำ
ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เมื่อ: 13:53รอบรั้วการศึกษา
"อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
เมื่อ: 13:40ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3413 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  999 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  951 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  689 ครั้ง
 5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  680 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  647 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  570 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  561 ครั้ง
 9. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  472 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  466 ครั้ง
 1. ​กรรมาธิการคมนาคม ส.ว.รับเรื่องปัญหาด่านสะเดาสะดุดสร้างเสร็จแต่ยังไร้ทางเชื่อม
  0 ครั้ง
 2. ​สคร.12 สงขลา เตือน เล่นน้ำทะเล ระวังแมงกะพรุนไฟ
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าฯ รับรางวัลผู้สนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. "อภิสิทธิ์" ​เปิดการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่คัพ ปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 7. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 8. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 9. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 10. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง