G-SPECIAL

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา

เมื่อ: 13:30 น. 12 พ.ย. 63   1394 ครั้ง

รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก สมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา ยังความปลาบปลื้มมายังพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาเป็นล้นพ้น


วันนี้ (12 พ.ย. 63) ที่ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก สมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD19) จังหวัดสงขลา ว่า สถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าผู้ป่วยยืนยัน 3,844 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,670 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 144 ราย เสียชีวิต 60 ราย ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดสงขลา มีการตรวจหาเชื้อผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 4,071 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 134 ราย โดยแบ่งเป็นในจังหวัด 44 ราย ในศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดา 65 ราย กลุ่มดาวะห์อินโดนีเซีย 19 ราย และกลุ่มคนไทยที่กลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 6 ราย ทั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 203 วัน เนื่องด้วยจังหวัดสงขลาดำเนินการรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซีย ข้ามด่านพรหมแดนอำเภอสะเดา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8,054 ราย เป็นคนต่างจังหวัด 6,203 ราย ซึ่งจะต้องถูกกักตัวในสถานการณ์ที่กักตัวของจังหวัด ในอำเภอสะเดา 14 วัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา และคนในจังหวัดสงขลา 1,851 ราย ซึ่งจะถูกกักตัวในสถานที่กักตัวของอำเภอ โดยทั้งหมดจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2 ครั้ง คือ ช่วงวันที่ 5 - 7 และ 11 - 13 ของการกักตัว ที่ผ่านมาผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีการประชุมติดตามสถานการณ์โรค และพิจรณากำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค มีการคัดกรองโรคกลุ่มผู้เดินทางผ่านช่องทางทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ ด่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านท่าเรือสงขลา ทั้งนี้ ในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) เป็นจุดคัดกรองโรค และสอบสวนผู้มีอาคารเข้าเกณฑ์ เก็บสิ่งส่งตรวจ รับไว้ในโรงพยาบาล และดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้ มีการสื่อสารความเสี่ยงผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง เช่น แถลงข่าว สปอตโฆษณา บทความ ข่าว รวมถึงสถานีวิทยุ Website การรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการทางสาธารณสุข

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ยังความปลาบปลื้มมายังพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาเป็นล้นพ้นสำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดัน เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆ และสามารถฝึกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเรียนรู้มีทักษะ และความชำนาญในการใช้และปรับเปลี่ยนการทำงานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

ข่าว-ภาพ / สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา 12 พ.ย. 63


 
เมื่อ: 13:30 น. 12 พ.ย. 63   1394 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
เมื่อ: 14:35เศรษฐกิจบ้านเรา
โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
เมื่อ: 13:10ประชาสัมพันธ์
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
เมื่อ: 13:08ประชาสัมพันธ์
​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เมื่อ: 13:05G-SPECIAL

 1. ​1 ธันวา เช้าที่มาพร้อมฝนและต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
  1097 ครั้ง
 2. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  663 ครั้ง
 3. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  497 ครั้ง
 4. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  383 ครั้ง
 5. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  284 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  267 ครั้ง
 7. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  110 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  102 ครั้ง
 9. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  101 ครั้ง
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  79 ครั้ง
 1. เอสเซ้นท์ ​ครั้งแรกกับคอนโดในเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เปิดพรีเซล 26-27 ธ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 2. โรงพยาบาลสงขลา ประกาศกฎใหม่การเฝ้าไข้ผู้ป่วย บัตรหายปรับ 300 บาท
  0 ครั้ง
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา แจ้งย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพนายปกรณ์ อินทสระ
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 11 อำเภอ ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง
  0 ครั้ง
 7. ​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา
  0 ครั้ง
 9. ​2 ธ.ค.เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อยังคงมีประกาศเตือนภัย 2-4 ธ.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้
  0 ครั้ง