​HATYAI SIDEWALK ปลุกยักษ์ หาดใหญ่ ฟื้นท่องเที่ยวให้คึกคั่กเช่นเดิม


16 ก.ค. 2565

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ในการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK 2022 เพื่อสร้าง LANDMARK ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดใหญ่ และ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ณ หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่


(16 ก.ค.65) ณ ถนนประชารมย์ ถนนภราดร ใกล้โรงเรียนแสงทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เดินทางเยี่ยมงาน HATYAI SIDEWALK 2022 LANDMARK แห่งใหม่ของ หาดใหญ่ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว สู่หาดใหญ่ และฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักเช่นดังเดิม

ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) กล่าวถึง มีหลายคนกล่าวว่า หาดใหญ่ ตายแล้ว ส่วนตัวไม่เคยเชื่อ เพราะหาดใหญ่มีของดีอย่างมากมาย มีชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาบ้านเกิด และ ตั้งแต่เปิดประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์หาดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย กว่า 14,000 คน ทุกอาทิตย์ ปัจจุบัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหาดใหญ่อย่างยั่งยืน โดยการทำงานอย่างบูรณาการ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ผู้ประกอบการ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก 3 ส่วน คือ

การทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และ ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายให้กับหาดใหญ่ อาทิ โครงการ HATYAI SIDEWALK ทีวางแผนในการพัฒนาเป็นหนึ่งใน LANDMARK ของหาดใหญ่ และ เป็นพื้นที่สำหรับสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าใหม่ๆ รวมถึง การสร้าง STREET ART จากศิลปินชั้นนำของโลก และ ประเทศไทย ณ หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชอบงานศิลปะ การสร้าง EVENT ประจำปี พร้อมกำหนดปฎิทินกิจกรรมประจำปี ที่นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลกินเจ, เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์, กิจกรรม ART & MUSIC, กิจกรรมถนนคนเดินกลางเมืองหาดใหญ่ ในวันประกาศเอกราชของประเทศมาเลเซีย, การแข่งขัน E SPORTS ระดับนานาชาติ, การแข่งขัน EXTREME ระดับประเทศ ซึ่ง EVENT เหล่านี้ จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆในการเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่

การสร้างการรับรู้ ถึงกิจกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ ไปยังมุมกว้าง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชายไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศข้างเคียงอย่าง ชาวมาเลเซีย และ ชาวสิงค์โปร์ ผ่านทางเครือข่ายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งการทำงานอย่างมีแบบแผนและบูรณาการนี้ ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าจะเกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสู่ หาดใหญ่ อย่างแน่นอน สำหรับตัวดิฉัน และ คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสนับสนุนพี่น้องชาวหาดใหญ่เต็มที่ เราจะกลับมาแข็งแรงไปด้วยกัน


นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ทาง ททท. มุ่งหวังในการสร้าง HATYAI SIDEWALK เป็นหนึ่งใน LANDMARK ของหาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรมผสมผสานระหว่าง การแสดงดนตรี งานแสดงศิลปะ พื้นที่ออกร้านขายจากผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องแตกต่างและพิเศษกว่าถนนคนเดินธรรมดา เพราะ เรายกทะเลเข้ามาไว้ในหาดใหญ่ และ ที่สำคัญโครงการนี้จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมงานจะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ พร้อม สอดแทรกค่านิยมในการจัดการขยะและของเหลือใช้ ให้สำหรับผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงปัญหาจากขยะ และการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทาง ททท. ยังได้จัดกิจกรรม AMAZING HATYAI PHOTO CONTEST โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง ถนนภราดร และ ถนนประชารมย์ เพียงถ่ายภาพสวยๆ และ HASHTAG #HATYAISIDEWALK, #AMAZINGTHAILAND, AMAZINGTHAILANDPHOTOCONTEST, #SAVORYSOUTH, #หรอยแรงแหล่งใต้ ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000.00 บาท ในทุกเดือน ททท. หวังว่าอย่างยิ่งว่า HATYAI SIDEWALK นี้จะเป็นส่วนนึงที่สร้างความคึกคั่ก และ กระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ และ ถนนภราดร และ ถนนประชารมย์ แห่งนี้ จะเป็น LANDMARK ท่องเที่ยวจุดใหม่ของเมืองหาดใหญ่ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างแน่นอน

พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวถึง ก่อนอื่นต้องขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ประชาชนชาวหาดใหญ่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหาดใหญ่ของเราให้กลับมาคึกคักเช่นดังเดิม หาดใหญ่ของเรามีของดีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอาหารและวัฒนธรรม ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นในงาน HATYAI SIDEWALK ในวันนี้ ส่วนตัวผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างบูรณาการในการปลุกหาดใหญ่ของเรา และ การสร้างพื้นที่สำหรับน้องๆเยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทั้งในด้านดนตรี ศิลปะ และ การแสดง ดังนั้นกิจกรรม HATYAI SIDEWALK ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่าหาดใหญ่มีดี และ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันสุดแสนวิเศษ และ ทำให้หาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในใจของทุกคน “ลองมาเยี่ยมหาดใหญ่ แล้วทุกคนจะหลงรักหาดใหญ่”

คุณโชคชัย อินทโชติ ผู้จัดการโครงการ HATYAI SIDEWALK กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างมากในความกรุณา และ สนับสนุนการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK นี้ ที่จริงผมเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ ณ ถนนประชารมย์ แห่งนี้ ซึ่งพวกเราได้เห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งใน HIP DESTINATION แห่งใหม่ของหาดใหญ่ และมีโอกาสได้เรียนนำเสนอแนวคิดกับ คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความตั้งใจ และ กล่าวว่า “ผมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เรามาช่วยกันปลุกหาดใหญ่ด้วยกัน” จึงนำมาสู่การจัดงานในครั้งนี้

HATYAI SIDEWALK จะไม่ใช่เพียง EVENT แต่จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ของ ถนนประชารมน์แห่งนี้ เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของหาดใหญ่ และ เป็นพื้นที่รวมความเป็นหาดใหญ่ ซึ่งมีหลายสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วไปยังไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งในส่วนตลาด วัฒนธรรม และ ความเป็นพี่เป็นน้องไว้ด้วยกัน และงานในวันนี้จะเกิดไม่ได้ หากไม่ได้ความร่วมมือของพี่ๆน้องๆทุกภาคส่วน ทั้ง ชุมชนป้อม 4 ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละทั้งความสะดวกในการใช้พื้นที่ และอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบ น้องๆกลุ่มคามม่อน น้องๆกลุ่มโฮมเลส น้องๆกลุ่ม ZODIAC BAR น้องๆกลุ่มริทัศน์ และที่ขาดไม่ได้น้องๆกลุ่มโลเรม ที่ได้มาช่วยเติมสีสัน สร้างความสนุก สร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้กลับบ้านไป ซึ่งด้วยความร่วมมือร่วมใจในวันนี้ ผมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน HATYAI SIDEWALK จะเป็นมิติใหม่ของการจัดงานและเชื่อมชุมชน สร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างคนทุกรุ่น เพื่อการพัฒนาหาดใหญ่ของเรา สำหรับผมหาดใหญ่ไม่เคยตายหรือหายไปไหนในความรู้สึก หาดใหญ่เปรียบเสมือนยักษ์ที่หลับและพักเอาแรงเพื่อจะกลับมาใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ

HATYAI SIDEWALK กำหนดจัดขึ้น ณ ถนนภราดร และ ถนนประชารมย์ ใน วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม, วันที่ 13 – 14 สิงหาคม และ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 สามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : HATYAI SIDEWALK