ส่องความคืบหน้าถนนสายใหม่ บ้านพรุ-สนามบิน คาดได้เปิดใช้ปี 68


29 ก.ย. 2565

ถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายตะวันออกช่วงบ้านพรุ-สนามบิน ที่มีการขึ้นป้ายโครงการก่อสร้างมาหลายปี หลายคนสงสัยและทักมาสอบถามความคืบหน้ากับเราจำนนวนมาก วันนี้เลยขอโอกาสนำไปติดตามความคืบหน้า พูดคุยกับผู้ควบคุมโครงการถึงความติดขัด อุปสรรค ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนด


ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราได้นัดหมายกับคุณชุมพล ทองมาก นายช่างโครงการ จากสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 สายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอนบ้านพรุ-ทางเข้าสนามบิน โดยโครงการนี้เป็นการสร้างถนนใหม่ของกรมทางหลวง ตามแผนงานที่ศึกษาไว้จะเริ่มต้นก่อสร้างจากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ช่วงใกล้มัสยิดกลางสงขลา ผ่านจุดตัดทางหลวงหมายเลข 407 กาญจนวณิชย์ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 43 สายเอเชีย (นาหม่อม) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 (หาดใหญ่-สะเดา) และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 4135 ใกล้ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร

การดำเนินการก่อสร้างในช่วงแรกได้เริ่มก่อสร้างช่วงบ้านพรุ-สนามบิน ระยะทาง 7.183 กิโลเมตร รูปแบบถนนชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ระยะแรกก่อสร้างช่องจราจรด้านซ้ายก่อน) งบประมาณดำเนินโครงการ 569 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น 22 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 9 เมษายน 2566 หากดูตามป้ายระยะเวลาตามสัญญาใกล้สิ้นสุดแล้ว แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ยากมากเพราะที่ดินส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านยังไม่ได้มีการจ่ายค่าเวนคืนและโอนกรรมสิทธิ์มา จึงยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ตอนนี้ผู้รับเหมาได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ที่ดำเนินการได้ก่อนนั่นคือ สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา และพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลทุ่งลาน ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งยากเพราะเป็นที่สาธารณะแต่ความจริงต้องประสานกับหลายหน่วยงานมากในการขอใช้พื้นที่ และต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีเอกสารสค.1 ทับพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ กว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลานานมาก

“ถนนเส้นนี้มีระยะทาง 7.183 กิโลเมตร มีพื้นที่ก่อสร้างสะพาน 7 จุด พื้นที่ก่อสร้างช่องระบายน้ำคอนกรีต 6 จุด เฉพาะพื้นที่สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา มีความยาว 725 เมตร เป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับที่ช่วงกลางสะพานมีความสูงถึง 16 เมตร ตอนนี้มีการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างแล้วมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะในส่วนของโครงสร้าง และเริ่มเคลียพื้นที่ก่อสร้างถนนในเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์ตำบลทุ่งลาน รวมถึงเข้าดำเนินการในพื้นที่เวนคืนแล้วเสร็จเขตตำบลบ้านพรุ ช่วงต่อจากสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาในเร็วๆนี้

ตามสัญญาก่อสร้างที่ระบุไว้ว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 2566 นั้นไม่ทันแน่นอน เพราะกรมทางหลวงไม่สามารถส่งพื้นที่ให้ผู้รับเหมาได้ ซึ่งอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าไปดำเนินการก่อสร้างหากไม่มีการโอนสิทธิ์มาก็ทำไม่ได้เพราะเท่ากับเป็นการบุกรุก ที่ผ่านมาเราทำงานอย่างเต็มที่ทั้งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน หากได้รับการส่งมอบพื้นที่มาทั้งหมดเชื่อว่าบริษัทผู้รับเหมาโครงการที่มีความพร้อมทั้งกำลังคนและเครื่องจะสามารถเข้าทำงานได้ทันที โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2568 หรืออย่างช้าสุดก็ต้นปี 69 ถนนเส้นนี้จะสามารถเปิดใช้ได้”

นี่คือบทสรุปจากการพูดคุยและลงพื้นที่จริงกับคุณชุมพล ทองมาก นายช่างโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425 สายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอนบ้านพรุ-ทางเข้าสนามบิน เมื่อฟังข้อมูลจากคนทำงานจริงบอกได้เลยว่ากว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนยากมาก แต่วันนี้จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการต่อยอดการดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงอื่นให้เกิดขึ้นตลอดสายต่อไป