​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12


18 ม.ค. 2566

มูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ จัดพิธีมมอบทุนการศึกษา และช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รวมทั้งสิ้น 674,000 บาท เพื่อตอบแทนสังคมและขอบคุณชาวจังหวัดสงขลา ที่ให้ความไว้วางใจธุรกิจของบริษัทในกลุ่มชูเกียรติ ด้วยดีเสมอมา


18 มกราคม 2566 ณ บริษัท ชูเกียรติ จีดับบลิว จำกัด (GWM หาดใหญ่) ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ จัดพิธีมมอบทุนการศึกษา และช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปีที่ 12 รวมทั้งสิ้น 674,000 บาท โดยมีคุณสิทธิโชค ปิติเจริญกิจ รองประธานมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มชูเกียรติ , พลโท จำลอง คุณสงค์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 , คุณเถกิงศักดิ์ ยกศิริ อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และปัตตานี , นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ , และแขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

คุณสิทธิพร ปิติเจริญกิจ ผู้บริหารบริษัทในกลุ่มชูเกียรติ กล่าวว่าวันนี้ทางมูลนิธิ ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ได้ครบรอบการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการมอบทุนสวัสดิการสำหรับบุตรพนักงาน เป็นปีที่ 12 สำหรับจังหวัดสงขลา เพื่อตอบแทนสังคมและขอบคุณชาวจังหวัดสงขลา ที่ให้ความไว้วางใจธุรกิจของบริษัทในกลุ่มชูเกียรติ ด้วยดีเสมอมา วันนี้ในเรื่องของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลไปมาก ความสำคัญของปริญญาที่อาจจะลดน้อยลงไป แต่สิ่งสำคัญคือ เรื่องของความรู้ที่อาจจะต้องมีความรู้จริงจัง ถ้าเด็กๆ มีทักษะ มีความชอบหรือสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษก็สามารถที่จะค้นคว้า หาความรู้ไปร่ำเรียนจากคอร์สต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย เพื่อนำมาต่อยอดสู่อาชีพที่ดีในวันข้างหน้า และขอพระบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษา และให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่าน ในการที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป ขอบพระคุณครับ

สำหรับการมอบทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดสงขลา มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ จะทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 147 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 407,500 บาท , เงินบริจาคสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวม จำนวน 8 แห่ง รวมเป็นทุนบริจาค 130,000 บาท และทุนการศึกษาของบุตรพนักงาน จำนวน 52 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 136,500 บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 674,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 52 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ทุน ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 28 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

- ระดับ ปวช. จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 16 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

- บริจาคเงินให้หน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน จำนวน 8 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท

- มอบทุนการศึกษาของบุตรพนักงานกลุ่มบริษัทชูเกียรติ จำนวน 52 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา 136,500 บาท