G-SPECIAL

​สร้างการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง "การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"

เมื่อ: 14:08 น. 3 ก.พ. 66   2476 ครั้ง

3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสงขลาลากูน่า อ.เมือง จ.สงขลา มีพิธีเปิดนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นภาคใต้อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์" (Carbon Neutral Tourism) โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศจากองค์ความรู้สู่นโยบายเพื่อการปฏิบัติ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมออกร้านบูธสินค้าและชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานสนับสนุนร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงาน


สำหรับงานการแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย และยังเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ในปี 2564 และ ปี 2565 ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต

ภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชกัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) นอกจากนี้ยังมีบูธจากวิสากิจชุมชน และของดีของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 13 บูธ ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด – บ้านเปียน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ฟาร์ม (Singless Bee), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้านตาแปด, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลบาโหย, Libong Upcycling Project เกาะลิบง อำนอกันตัง จังหวัดตรัง, วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรบ้านนก, วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา, กระจูดราตรี, วิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมยาง, วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา, DOLLA Cafe : ดอลล่า คาเฟ่ (คาเฟ่รักษ์โลก) จ.กระบี่ และวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่ปลื้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จำเป็นต้องเป็นการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการหาแนวทางขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด จนถึงการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนยั่งยืนต่อไป

 
เมื่อ: 14:08 น. 3 ก.พ. 66   2476 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เตรียมจัดฟุตซอลการกุศลเพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาช่วย 2 โรงเรียนพิเศษของจังหวัดสงขลา
ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
​16 จุดเช็คอินใหม่ในโครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว
​ภาคเอกชนท่องเที่ยวสงขลาขอบคุณนายกฯ อนุมัติเปิดด่านสะเดา ขอลดภาษีที่ดินฯปี 65
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เมื่อ: 16:48ข่าวสารบ้านเรา
​อบจ.สงขลาส่งมอบสนามกีฬาและลู่วิ่งมาตรฐานสากลแก่อบต.คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 22:21ข่าวสารบ้านเรา
สยามนครินทร์ ขอแบ่งปันเทคนิคการดูแลสุขภาพ SKT
เมื่อ: 21:06ประชาสัมพันธ์
​อบจ.สงขลา ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ
เมื่อ: 20:58ข่าวสารบ้านเรา