จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง


9 พ.ค. 2566

วันนี้ (9 พ.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ภายใต้แคมเปญ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชมรมจักรยาน และภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 9 คน โดยแบ่งเป็น 9 เขตเลือกตั้ง และมีหน่วยเลือกตั้ง 1,739 หน่วย

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาที่มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้แสดงพลัง 1 เสียง 1 สิทธิ ที่อยู่ในมือ เพื่อขับเคลื่อนการเมืองไทย ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้า ถึงห้าโมงเย็น ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิอย่างสุจริตและโปร่งใสและปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งเป้าหมายมีผู้ออกไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา