รายงานพิเศษ

เปิด 50รายชื่อว่าที่ผู้สมัครสส.ประชาธิปัตย์ภาคใต้ มั่นใจแม้กระแสลดแต่คะแนนยังนำทุกเขต

เมื่อ: 14:33 น. 30 ม.ค. 62   6334 ครั้ง

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดประชุมใหญ่สส.ทั่วภาคใต้ยอมรับคะแนนนิยมลดลง แต่ไม่กระทบ มั่นใจได้ สส.ทุกเขตไม่เว้นที่สงขลา มีสส.หน้าเก่า หน้าใหม่ ตบเท้ามากันพร้อมหน้า 

83.jpg

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 พรรคประชาธิปัตย์ เชิญว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั้ง 50 เขตเลือกตั้งในภาคใต้ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชขาชีวะ นายถาวร เสนเนียม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ที่ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี ถนนจุติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเวลาช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเรื่องกฎหมาย กฎหมายของพรรค ซึ่งถือเป็นการประชุมภายในของพรรคฯ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบนโยบายในการเลือกตั้งให้กับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในภาคใต้ในช่วงเที่ยงวันนี้ 

โดยการสัมมนาในวันนี้นอกจากจะมีการพูดคุยในเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแล้ว ยังเน้นย้ำนโยบายของพรรคในการพัฒนาภาคใต้ทางนโยบายเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งปาล์ม ยาง ประมง ท่องเที่ยว และแนวทางการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเตรียมการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในภาคใต้ เพื่อประกาศปฏิญญาทุ่งสง ที่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ และจะประขุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 1กพ.เพื่อประเมินการเลือกตั้ง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผย “ผู้สื่อข่าวว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในภาคใต้ในขั้นต้น ซึ่งจะมีการเตรียมพร้อมกันเป็นระยะๆ วันนี้ครั้งต่อไปวันที่ 1 ก.พ.62 สำหรับการวางตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้ทั้งหมด 50 เขต ได้ตัวว่าที่ผู้สมัครครบทุกเขต ซึ่งหลังจากนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตภาคใต้ทุกอย่างนิ่งแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตในภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ โดยมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ หลายเขต มีคนใหม่เข้ามาเสริมเยอะ รวมถึงผู้สมัครใหม่ในระบบบัญชีรายชื่อก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกัน ถือว่าครั้งนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะ

ส่วนเรื่องความนิยมของพรรคในพื้นที่ภาคใต้จากเสียงสะท้อนในพื้นที่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าคะแนนนิยมของเราจะลดลง แต่คิดว่าคงไม่ถึงกับเป็นอันตรายทำให้เราต้องพ่ายแพ้ในระดับเขตเลือกตั้ง สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า มั่นใจในตัวว่าที่ผู้สมัคร เนื่องจากว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่มีความขยันมาก ส่วนเรื่องความไม่พอใจภายในพรรคสำหรับการกำหนดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในภาคใต้นั้นก็มีอยู่บ้างแต่ตอนนี้ทุกคนจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้ว 

81.jpg

สำหรับชายชื่อผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 50เขตเลือกตั้ง มีดังนี้ 

ชุมพร 3เขต มีลุ้นโดนเบียด 1-2เขต
เขต1 นายชุมพล จุลใส สส.เก่า 
เขต2 นายสราวุธ  อ่อนละมัย สส.เก่า  
เขต3 นายธีระชาติ  ปางวิรุฬห์รักษ์ สส.เก่า
 
ระนอง 1เขต ภูมิใจไทยส่งนายกอบจ.ลงชิงงานนี้สนุกแน่ๆที่แร่นอง
นายวิรัตน์ ร่มเย็น สส.เก่า

สุราษฎร์ธานี 6เขต หน้าใหม่เกือบทั้งหมดแต่เป็นทายาทสส.เก่าแทบทั้งสิ้น
เขต1 นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ อดีตรองนายกทน.สุราษฎร์ฯ
เขต2 นายวิวรรธ นิลวัชรมณี บุตรชายอดีตสส.ประวิช
เขต3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ บุตรสาวอดีตสส.จุมพล
เขต4 นายสมชาติ ประดิษฐ์พร ประธานสภาอบจ.สุถราษฎร์
เขต5 นายสินิตย์ เลิศไกร สส.เก่า
เขต6 นายธรภัทร พริ้งศุลกะ บุตรชายอดีตสส.นิภา 

กระบี่ 2เขต หายไป 1เขตทำให้นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ที่ตั้งใจส่งบุตรสาวลงแต่ไม่ได้ลงในการเลือกตั้งคราวนี้
เขต1 นายสาคร เกี่ยวข้อง สส.เก่า
เขต2 นายสุชีน เอ่งฉ้วน สส.เก่า

นครศรีธรรมราช 8เขต เดิมมี 9เขตคราวนี้เหลือ8 อภิชาต การิกาญจน์ วางมือ และอภิชาติ ศักดิเศรษฐ์ ขึ้นบัญชีรายชื่อและมีหน้าใหม่ 1คน เมืองคอนคู่แข่งชื่อดังหลายคนน่าลุ้นมากเช่นกัน
เขต1 นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์ สส.เก่า
เขต2 นายวิทยา  แก้วภราดัย สส.เก่า
เขต3 นายเทพไท  เสนพงศ์ สส.เก่า
เขต4  นายประกอบ  รัตนพันธ์ สส.เก่า
เขต5 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สส.เก่า
เขต6 นายชัยชนะ  เดชเดโช หน้าใหม่บุตรชายอดีตนายกอบจ.วิฑูรย์
เขต7 นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ สส.เก่า
เขต8 นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล สส.เก่า

82.jpg

พังงา 1เขต  
นางกันตวรรณ  ตันเถียร สส.เก่า  

ภูเก็ต 2เขต
เขต1 นายเรวัต  อารีรอบ สส.เก่า
เขต2 นายชัยยศ  ปัญญาไวย์ หน้าใหม่อดีตสว.ภูเก็ต

ตรัง 3เขต เดิมมี 4เขตที่หายไปคือนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสส.เขต4 
เขต1 นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ สส.เก่า
เขต2 นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สส.เก่า 
เขต3 นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ หน้าใหม่บุตรสาวอดีตสส.สมชาย

พัทลุง 3เขต ยังคงเป็นคนเก่าทั้งหมด สนามนี้ภูมิใจไทย และพลังประชารัฐสั่งลุย 
เขต1 นางสุพัชรี  ธรรมเพชร 
เขต2 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ
เขต3 นายนริศ  ขำนุรักษ์

สงขลา 8เขต เปลี่ยนแปลงใน 2เขตเลือกตั้ง ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ประชาชาติมีลุ้นเบียดเก้าอี้
เขต1 นายสรรเพชญ  บุญญามณี หน้าใหม่บุตรชายนานิพนธ์ นายกอบจ.สงขลา ที่ทำไพรมารี่โหวตชนะนายเจือ ราชสีห์ สส.เก่าของพรรค
เขต2 นายภิรพล  ลาภาโรจน์กิจ สส.เก่า
เขต3 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ สส.เก่า
เขต4 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว สส.เก่า
เขต5 นายเดชอิศม์  ขาวทอง หน้าใหม่แทนที่นายประพร เอกอุรุ ที่เสียชีวิต
เขต6 นายถาวร  เสนเนียม สส.เก่า
เขต7 นายศิริโชค  โสภา สส.เก่า
เขต8 พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่ สส.เก่า 

ปัตตานี 4เขต
เขต1 นายอันวาร์  สาและ สส.เก่า
เขต2 ดร.อิสมาแอล  เบญอิบรอฮีม สส.เก่า
เขต3 นายคอเลฟ  เจ๊ะนา หน้าใหม่
เขต4 นายฟรีดี  เบญอิบรอน หน้าใหม่  

ยะลา 3เขต
เขต1 นายภูริพงศ์  พงษ์สุวรรณศิริ หน้าใหม่ทายาทอดีตสส.ประเสริฐ
เขต2 นายอับดุลเล๊าะ  บุวา หน้าใหม่
เขต3 นายณรงค์  ดูดิง สส.เก่า 

นราธิวาส 4เขต
เขต1 นายกูอาเซ็ม  กูจินามิง สส.เก่า 
เขต2 นายเจ๊ะซู  ตาเหย็บ หน้าใหม่
เขต3 นายใซดี  เจ๊ะหามะ หน้าใหม่
เขต4 นายโฅไมนี  ดารายีสาฮอ หน้าใหม่  

สตูล 2เขต สนามนี้ภูมิใจไทยมาแน่ๆ 
เขต1 นายอิบรอเหม อาดา หน้าใหม่แทนที่นายอสิ มะหะมัดยังกี ที่พ่ายการเลือกตั้งคราวที่แล้วให้นายธานินทร์ ใจสมุทร 
เขต2 นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม สส.เก่า 

เมื่อดูว่าที่ผู้สมัครสส.เที่ยวนี้มีหน้าใหม่หลายคน ส่วนใหญ่ยังคงสืบทอดมาจากตระกูลการเมืองเก่าภายในพรรค ซึ่งเที่ยวนี้มีคู่แข่งที่น่าสนใจหลายพรรคมาก ทั้งภูมิใจไทย ที่หมายมั่นในพื้นที่ระนอง สตูล พัทลุง สงขลา และชายแดนใต้ พรรคพลังประชารัฐ ก็มีผูสมัครที่มีชื่อเสียงในหลายเขตเลือกตั้ง รวมพลังประชาชาติไทย หวังเจาะฐานสำคัญที่บ้านกำนันสุเทพสุราษฎร์ธานี พรรคประชาชาติ เน้นพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสำคัญ พรรคชาติไทย พัฒนามีลุ้นที่นครศรีธรรมราช  และยังมีไทยรักษาชาติ ชาติพัฒนา และอีกหลายพรรคมากที่หวังเจาะไข่แดงประชาธิปัตย์ให้ได้ในเที่ยวนี้   

 
เมื่อ: 14:33 น. 30 ม.ค. 62   6334 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​จดหมายเปิดผนึกถึง 4 รมต.เลือดสงขลา (1) พัฒนาเส้นทางการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา​
สมชาย เล่งหลัก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 9 เขต 5 สงขลา
เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
ข่าวล่าสุด
นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
เมื่อ: 11:52รอบรั้วการศึกษา
​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เมื่อ: 10:04ประชาสัมพันธ์
​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เมื่อ: 09:41เศรษฐกิจบ้านเรา
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10371 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3297 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1518 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1256 ครั้ง
 5. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1214 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1196 ครั้ง
 7. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1194 ครั้ง
 8. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1188 ครั้ง
 9. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1164 ครั้ง
 10. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1028 ครั้ง
 1. นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
  0 ครั้ง
 2. ​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 4. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 6. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 7. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 9. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 10. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง