รายงานพิเศษ

ม.อ.ผนึกปปช.จัดสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อ: 14:41 น. 31 ม.ค. 62   2229 ครั้ง

ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ.ผนึกกำลัง ปปช.จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แก่อปท.ทั่วภาคใต้กว่า 300 แห่ง เผยผู้บริหารยุคดิจิทัลต้องมีความรู้ มีความโปร่งใสไม่เอาเปรียบราชการ เพราะเงินทุกบาทมาจากภาษีของพี่น้องประชาชน

6.JPG

(30 ม.ค.62) ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้กว่า 300 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ ITA Online ประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ ดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลในกลุ่มที่ 8 จำนวน 566 แห่ง และกลุ่มที่ 9 จำนวน 624 แห่ง ขอบเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกเข้าระบบครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานพร้อมทั้งจัดลำดับความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

4.JPG

และกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการบรรยายและประชุมระดมความคิดเห็น โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ซึ่งได้กล่าวการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ ITA Online ซึ่งเป็นระบบที่ทันสัมย ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้งบประมาณของส่วนราชการได้อย่างมหาศาล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำท้องถิ่นต้องมีความรู้ มีความตั้งใจในการศึกษาการใช้ระบบประเมินนี้ให้คล่อง และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการสร้างจิตสำนึกไม่ทุจริตไม่เอาเปรียบส่วนราชการแม้เพียงนิดเดียว แค่การนำกระดาษราชการมาจดโพยหวยก็ถือว่าผิดแล้ว ซึ่งอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างเต็มที่  

พร้อมกันนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมดำเนินการบันทึกข้อมูลประมวลผลและพัฒนาระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถกำกับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0

2.JPG

การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบให้มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรของส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รายจังหวัด และรายหน่วยงาน นำสู่การวางแผนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ ITAS จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้จำนวน 300 คน  ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ได้รับคงามรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติด้วย  

1.JPG3.JPG5.JPG

 
เมื่อ: 14:41 น. 31 ม.ค. 62   2229 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชม วิทยาเขตภูเก็ต โชว์ความเป็นนานาชาติ มุ่งเป็นศูนย์ความรู้ ด้านบริการท่องเที่ยวของเอเชีย
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.อ.ร่วม Teleste ฟินแลนด์ พัฒนาความร่วมมือสร้างนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ข่าวล่าสุด
นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
เมื่อ: 11:52รอบรั้วการศึกษา
​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เมื่อ: 10:04ประชาสัมพันธ์
​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เมื่อ: 09:41เศรษฐกิจบ้านเรา
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10375 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3301 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1521 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1259 ครั้ง
 5. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1214 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1201 ครั้ง
 7. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1198 ครั้ง
 8. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1189 ครั้ง
 9. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1165 ครั้ง
 10. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1029 ครั้ง
 1. นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
  0 ครั้ง
 2. ​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 4. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 6. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 7. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 9. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 10. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง