รายงานพิเศษ

โครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อ: 07:19 น. 2 เม.ย. 59   6140 ครั้ง

ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนา แก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้น สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยทรงทำเป็นโครงการทดลองในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๓ โรง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสถึงการเริ่มต้นทรงงานว่า

 “ในระยะแรก เริ่มขึ้นด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร 
เมื่อแรกเริ่มคือประมาณพฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๓ ประมาณนั้น ได้มีความสนใจในเรื่องนี้ 
แต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก จึงหาโอกาสที่จะศึกษา 
โดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษา 
เพราะว่าเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนั้น 
เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่ห่างไกลการคมนาคม 
และมีภาวะที่ยากลำบากต่างๆ ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่า 
ทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป 
ในการจัดการก็ได้ทดลองเริ่มด้วยการให้การศึกษาและช่วยเหลือในทางด้านการเกษตร...”

พระราชดำรัสวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ 

020459_2.jpg

โครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงานโครงการเพื่อเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนมาตั้งเเต่ปี  พ.ศ. 2523 โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  มีการพัฒนาทั้งทางด้านองค์ความรู้  ทักษะพื้นฐานเเละเจตคติที่ดีให้เเก่เด็กเเละเยาวชน  ควบคู่ไปกับการเเก้ปัญหาพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นด้วย  นอกจากนี้ทรงพยายามค้นหาวิธีการเเละรูปเเบบกิจกรรมที่จะพัฒนาเด็กเเละเยาวชน  ให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในเเต่ละชุมชนเเละวัฒนธรรมของท้องถิ่น
              
โครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาครบ  30 ปี ในปี พ.ศ. 2553 นี้ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเเละมีภาวะที่ยากบำบากต่างๆ  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การดำเนินงานพัฒนาได้ครอบคลุมพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารมี่นีความหลากหลายเเตกต่างกัน  มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่  อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชนที่ร่วมดำเนินการเเละให้การสนับสนุนการดำเนินงานจำนวนมาก  เป็นการพัฒนาเเบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพ  การศึกษา  การอาชีพ  การอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งเเต่ทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนเเละเยาวชน
              
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยพระองค์เอง  เเละทรงหารือร่วมกับครู  เเละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  เพื่อพระราชทานคำเเนะนำเเละความช่วยเหลือในการเเก้ไขปัญหาที่ทรงพบ  ชึ่งส่งผลให้งานมีความก้าวหน้า  เด็ก  เยาวชน  รวมถึงประชาชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน  จึงได้รับโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นเเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งหมด 178  เเห่ง  เป็นโรงเรียนประถม 170 เเห่ง  โรงเรียนมัธยม 2 เเห่ง เละศูนย์การเรียน ตชด. 16 เเห่ง

2 เมษายน 2559 61 พรรษา เจ้าฟ้าของประชาเดินดิน 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
เมื่อ: 07:19 น. 2 เม.ย. 59   6140 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ม.อ. ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะและทอดพระเนตรหอประวัติมหาวิทยาลัย 14 ม.ค.62
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
ข่าวล่าสุด
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  33289 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2927 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1736 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  672 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  614 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  577 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  558 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  398 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  361 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  360 ครั้ง
 1. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 3. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 4. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 5. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 9. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 10. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง