คืบหน้าจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์ โครงการยังเดินหน้าเร่งตามหาเจ้าของที่อีก 26 ราย


24 ธ.ค. 2558

1 (1).jpg9.jpg

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-โครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์บนเนื้อที่ตาบอดเกือบ 100 ไร่ บริณด้านกลังโรงเรียนกาญจน์ศึกษา ตั้งแต่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงถนนเพชรเกษม ซอย 10 โยธาฯ ทน.หาดใหญ่ ยืนยันยังเดินหน้าโครงการ โดยยังมีเจ้าของที่ดินอีก 26 รายที่ยังตามหาไม่เจอ

โครงการจัดรูปที่ดิน เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่ตาบอดให้มีมูลค่า แก้ปัญหาจราจรด้วยการวางผังเมืองใหม่ โดยความร่วมมือของท้องถิ่น ภาคเอกชนเจ้าของที่ดินในการนำที่ดินตาบอดมาจัดสรรเพิ่มมูลค่าด้วยการตัดถนนสายใหม่ทั้งสายหลักและสายรองให้เชื่อโยงกับถนนเดิมที่มีอยู่ ภายใต้หลักการจัดรูปที่ดิน เพิ่มมูลค่าที่ให้กับเจ้าของที่ดิน ลดงบประมาณแผ่นดินในการเวรคืนที่เพื่อสร้างถนน

ส่วนของจังหวัดสงขลามีการคัดเลือกที่ดินบริเวณกอบกาญจน์ ช่วงด้านหลังระหว่างถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ถึงซอย 10 ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นพื้นที่ตาบอด รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ โดยใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองปี 2559-2561 รวม 105 ล้านบาท หลักการดำเนินโครงการ จะมีการตัดถนนสายหลักกว้าง 16 เมตร เชื่อมตั้งแต่ ซอย 4/1 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 เชือมยังซอย 10/9 ถ.เพชรเกษม พร้อมถนนสายรองเชื่อมโยงที่ดินแปลงต่างๆ รวมถึงเชื่อมกับถนนดั้งเดิมไม่ให้เป็นซอยตันเพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรและมูลค่าที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินแปลงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าพรุรกร้างและมีหลายแปลงเป็นที่ดินตาบอดไม่มีมูลค่า 

ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ กอบกาญจน์ รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะทำงานเมื่อ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ระบุชัดเจนว่าโครงการยังคงเดินหน้า โดยนพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นแม่งานหลักในการทำงานขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยขณะนี้มีการติดต่อเจ้าของที่ดินได้แล้วเกือบทั้งหมดเหลือเพียง 26 แปลง

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยืนยันว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หรือโครงการจัดรูปที่ดินกอบกาญจน์  ยังคงเดินหน้าก่อสร้างถนนโครงการผังเมืองรวมสาย ข.9 เขตทางกว้าง 16 เมตร (เชื่อมต่อซอย 10/9 เพชรเกษมไปจนถึงซอย 4/1นิพัทธ์สงเคราะห์5 )พัฒนาพื้นที่ให้มีถนนสายย่อยภายในชุมชน และวางผังพัฒนา จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ เพิ่มศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งขณะนี้เหลือเจ้าของที่ดินที่ยังติดต่อไม่ได้เพียง 26 รายเท่านั้น 

10.15.jpg

รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารแนบท้ายหรือทางเฟสบุ๊ค 
โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ กอบกาญจน์

 
10.1.jpg10.2.jpg10.3.jpg10.4.jpg10.5.jpg10.6.jpg10.7.jpg10.8.jpg10.9.jpg10.10.jpg10.11.jpg10.12.jpg10.13.jpg10.14.jpg10.jpg